14 - Cinquepassi in contratempo buttando il piede inanzi

REGOLA XIIII.
O pětikrocích contra tempo s dvojím házením nohy dopředu.

REGOLA XIIII.
Delli cinque passi contra tempo buttando il piede innanzi due volte.

Dělají se tímto způsobem: stojí se s levou nohou vpředu, udělá se jeden
fioretto contratempo pravou s pozvedáním levé nohy,
která se přednoží (botta innanzi). Pak dvě přednožení (botte innanzi) pravou,
jeden krok dopředu levou nohou a touto cadenza. Tyto
jsou v šesti úderech (botte). Potom se udělá totéž pravou nohou,
a dělají se podle tohoto řádu i v točení. Zmíněné kroky se dělají na šest způsobů,
v prvním tak, jak bylo řečeno výše.

SI fanno in questo modo stando col piè sinistro innanzi. Si farà un
fioretto contratempo co'l destro, alzando il piede sinistro co'l
quale si farà una botta innanzi, poi due botte innanzi col destro,
un'passo innanzi col piede sinistro; & con esso la cadenza. Queste
sono sei botte, doppo si farà il medesimo col piede sinistro, & co'l
medesimo ordine si fanno ancora intorno; li detti passi si fanno in sei modi;
Il primo come s'è detto di sopra.

Ve druhém se udělá jeden fioretto contratempo pravou nohou, s pozvednutím levé nohy,
a ta se přednoží (botta innanzi), pak dvě přednožení (botte innanzi) pravou, a jedna capriola
spezzata
čtverná levou nohou, a tou cadenza.
Tyto jsou v šesti úderech (botte) a dělají se rychle.

Nel secondo si farà un fioretto contratempo co'l piè destro, alzando il piè sinistro,
e con esso una botta innanzi, poi due botte innanzi co'l destro, & una capriuola
spezzata passata quattro volte co'l piede sinistro, e con esso la cadenza
queste sono sette botte, e si fanno presto.

Ve třetím se udělá jeden fioretto contratempo pravou nohou, přednožení (botta innanzi) a zanožení levou,
jeden sotto piè~~pravou a ~~cadenza levou.
Tyto jsou v šesti úderech.

Nel terzo si farà un fioretto contratempo col piè destro, una botta innanzi co'l
sinistro, & l'altra indietro, & un'sotto piè co'l destro, e la cadenza co'l sinistro.
Queste sono sei botte.

Ve čtvrtém se udělá fioretto pravou, jedno přednožení a zanožení (botta innanzi è in dietro), jeden sottopiè
pravou, jedna capriola spezzata čtverná levou, a
touto cadenza. Tyto jsou v sedmi úderech, a dělají se rychle.

Nel quarto si farà il fioretto co'l destro, una botta innanzi è in dietro, un'sotto
piè colla destra, una capriola spezzata passata quattro volte co'l sinistro, e con
esso la cadenza. Queste sono sette botte, & si faranno presto.

V pátém se udělá fioretto pravou a přednožení (botta innanzi) levou, a dva
výsuny (botte), přednožení a zanožení a jeden sotto piè pravou, tři krůčky dopředu,
začíná levá noha a touto cadenza. Tyto jsou v devíti
úderech (botte) v jednom taktu (tempo), dělají se s největší hbitostí.

Nel quinto si farà il fioretto co'l destro, e una botta innanzi co'l sinistro, & due
botte, una innanzi, l'altra in dietro, & un sotto piè co'l destro, tre passetti innanzi
cominciando co'l piede sinistro, e con esso la cadenza. Queste sono nove
botte in un'tempo, si fanno con grandissima prestezza.

V šestém se udělá fioretto pravou, přednožení (botta innanzi) levou, a dva výsuny (botte),
přednožení a zanožení pravou. Dva skůčky, jeden na této noze,
druhý na levé. Tyto kroky se dělají rovně dopředu, nakonec se
trochu odebere dozadu. Tyto jsou v devíti úderech (botte) a dělají se s největší
hbitostí v jednom taktu (tempo) hudby (suono).

Nel sesto si farà il fioretto co'l destro, la botta innanzi col sinistro, & due botte,
l'una innanzi, & l'altra in dietro col destro. due saltetti, un sopra esso piede,
l'altro sopra il sinistro; Questi passi si fanno innanzi à dritta linea ritirandosi
un'poco in dietro nel fine. Queste sono nove botte. si fanno con grandissima
prestezza in un'tempo di suono.

Kategorie: Negri - Regole 2