14 - Jak má dáma sedět na nízké židli bez opěradel - NDA

Doporučení 14.
O způsobu, jak sedět na nízké židli bez opěradel.

AVERTIMENTO XIIII.
Del modo di sedere in sedia bassa senza poggi.

Ž. Hovořil jste o sezení obecně, chtěl bych, abyste přešel
k podrobnostem.

D. VOI havete parlato in generale del sedere, vorrei veniste
al particolare.

M. Přejdu k tomu a říkám, že týž řád musí dáma dodržet,
i když se chce posadit na nízkou židli, když ta ale nemá opěradla,
položí si ruce na klín, tak aby levá ruka byla
pod pravou a šaty právě tak na úrovni země.

M. Vengo, & dico, che il medesimo ordine hà da tenere la
Dama quando si vorrà sedere in sedia bassa, ma per non haver appoggi,
si porrà le mani sopra il grembo, & che la man sinistra stia
sotto alla destra, & la veste sia similmente al pari della terra.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti