14 - Seguito trangato

REGOLA XIIII - SEGUITO TRANGATO

Seguito trangato se dělá na čtyři doby (battute) tímto způsobem: na
první dobu (battuta) se udělá krok levou nohou, na druhou další
krok pravou, na třetí další krok a po celou jednu dobu se ohnou
obě kolena, na čtvrtou dobu se udělá Zoppetto
levou nohou a přitom se půvabně nadzvedne pravá vzadu. Pak se začne
pravou nohou, a tak se má v těchto Seguiti pokračovat. A kvůli dojmu
onoho náhlého zastavení (trangarsi)1) při jejich provádění dostaly jméno Seguiti trangati.

Il Seguito trangato si fa in quattro battute, in questo modo; Alla
prima battuta si fa vn passo col piè sinistro: alla seconda vn' altro
passo col destro: alla terza, pur' vn' altro passo, piegando tutto ad vn
tempo amendue le ginocchia: & alla quarta battuta si fa vn Zoppetto
col piè sinistro, alzando gratiosamente il destro indietro: poi principiando
col piè destro, si hanno da seguitare i detti Seguiti: i quali dall'
effetto del trangarsi nel fargli, hanno preso il nome di Seguiti trangati.

1) K archaickým výrazům trangarsi či trangare se už dnešní slovníky nechtějí znát. Pátrala jsem po jejich významu velmi dlouho, protože mi v tomto případě připadal dost důležitý. Nakonec mi jisté vysvětlení poskytl můj kamarád a nadšenec historického tančení, Francesco Bianchi z Milána. Ten se od svého známého (jehož nazval "esperto poliglotta") dozvěděl, že dnes už nepoužívaný výraz trangarsi pochází ze španělštiny a znamená cosi v tom smyslu, že člověk narazí na překážku a nemůže dál.

Kategorie: Il Ballarino - Regole