15 - Jak si má počínat dáma při tanci - NDA

Doporučení 15.
Způsob, jak si má Dáma počínat při tanci.

AVERTIMENTO XV.
La maniera che la Dama doverà usare Ballando.

Ž. Myslím, že jste dostatečně pohovořil o způsobech, které
by Dámy měly dodržovat při sezení, přál bych si, abyste mi nyní pověděl
něco o těch, které se mají používat při tanci.

D. ASSAI mi pare habbiate parlato delle belle maniere, che
le Dame debbon tenere sedendo; vorrei che mi dice ste hora
alcuna cosa di quelle, che Ballando doveran fare.

M. Když dáma tančí nebo couvá, nikdy nemá rukama zvedat vlečku
svých šatů, protože by to bylo na pohled nanejvýš ošklivé, s výjimkou
že by se ocitla na místě tak těsném, že by nemohla
jinak. Dá však svému tanci noblesu už prvním krokem, jímž ustoupí,
ať je to Ripresa či Saffice, nese své tělo hrdě jako páv, udělá
po způsobu hadího pohybu smýkne trochu vyztuženou spodničkou (faldiglia), již
nosí pod svými šaty, čímž docílí téhož efektu, ovšem mnohem
elegantněji a půvabněji, než kdyby si vlečku zvedala. Dbá také
na to, aby v tanci nezvedala oči příliš vysoko, jak to některé
dělají, a ani neotáčí hlavou sem a tam, aby se podívala na toho
či onoho kavalíra, což je věc frivolní a marnivá.

D. ASSAI mi pare habbiate parlato delle belle maniere, che
le Dame debbon tenere sedendo; vorrei che mi dice ste hora
alcuna cosa di quelle, che Ballando doveran fare.
M. Ballando la Dama, nel ritirarsi, non alzerà mai con le mani la coda,
over strascino della veste, perche fà bruttissima vista, eccetto
s'ella non si ritrovasse in luogo tanto angusto, che non potesse far di
meno; ma le darà però garbo nel ballare col primo passo, che si ritira,
sia Ripresa, ò Saffice; & pavoneggiandosi con la vita, farà
à modo di una biscia, sguinzandola alquanto con la faldiglia, che
porterà sotto la detta veste, che verrà à fare il medesimo effetto assai
più gratiosamente, che alzandola nell'altro modo. Anchor porrà
mente di non alzar mai gli occhi troppo alti ballando, come alcune
fanno; ne andrà girando mo quà mo là la testa, per riguardare questo,
& quel Cavaliere, ch'è cosa da vana.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti