15 - Seguito spezzato al canario

PRAVIDLO patnácté - O seguito spezzato v canario.

REGOLA XV - Del seguito spezzato al canario. 1)

Tyto seguiti se dělají ve dvou čtvrťových dobách (battute ordinarie) tímto způsobem: osoba se
nachází na spárovaných nohách a má pohnout levou nohou. Ale tak, aby se její špička nezvedla
nad zem; táhne se nebo, jak je libo říci, vleče se po zemi. Má se
postrčit natolik dopředu, aby patou dospěla téměř až k pravé
špičce, vzdáleně od ní zhruba jeden či dva prsty. Pak se pohne
pravá noha, ta se má se posunout téměř až k polovině levé nohy, pozvedne se ale
samotná pata se špičkou vpředu, neboli píď od ní se má táhnout. Pak
se pokračuje v dalším sunutí levé, která se má posunout podruhé
poněkud víc dopředu před pravou, a když se pravou nohou pohne podruhé,
má se pak posunout téměř až na konec levé, tak jak se to na začátku udělalo levou
téměř až ke konci pravé. Tímto způsobem se má v popsaných seguiti pokračovat,
udělat se jich má tolik, kolik je potřeba. Tělo se má nést dost hrdě (pavoneggiando),
nohy mají být pěkně napjaté2). A doporučuji při začínání
druhého kroku trochu pozvednout a snížit tělo, ovšem půvabně.

A tyto seguiti se nazývají sunuté (schisciati), protože když se dělají, nohy se vždy dozadu
sunou nebo táhnou.

QUesti seguiti si fanno in due battute ordinarie in questo modo; trovandosi
la persona a piè pari ha da muovere il piè sinistro, & senza punta levarlo da
terra; ma schisciandolo ò come voglian dire strascinandolo per terra ha da
spingerlo tanto innanzi, che co'l calcagno di esso giunga quasi alla fine della
punta del destro, & distante da quello uno, ò due dita in circa; poi movendo'l
piè destro ha da spingerlo quasi sino a mezo'l piè sinistro; ma levando'l
calcagno solo con la punta dinanzi, ò palmo di quello ha da schisciarlo; poi
seguendo à schisciare un'altra volta'l sinistro l'hà da spingere la seconda volta
alquanto più innanzi del destro, & muovendo'l piè destro la seconda volta;
ha poi da spingerlo quasi al fine del sinistro, come da principio fece co'l sinistro;
quasi alla fine del destro, & in questo modo haurà da seguitare detti seguiti;
facendone tanti, quanti bisogneranno & pavoneggiando alquanto la
persona, ha da tenere le gambe ben distese avvertendo che nel cominciare'l
secondo passo ha d'alzarsi & abbassarsi alquanto con la vita; ma con gratia.

E questi seguiti si dimandano schisciati; perche nel farli sempre si schisciano, ò tirano
dietro i piedi.

1) U Carosa se totožná kroková variace jmenuje Seguito spezzato schisciato al Canario, ostatně s tímto názvem se setkáme i u Negriho v závěru popisu.

2) Napjaté a zároveň uvolněné – obojí význam má slovo disteso.

Kategorie: Negri - Regole 3