16 - Jak si má počínat dáma na svatbách - NDA

Doporučení 16.
Jak si má dáma počínat na svatbách a jaké
způsoby má dodržovat při návštěvě nevěsty.

AVERTIMENTO XVI.
Come una Dama hà da fare quando và à Nozze, & che
modo hà da tenere per visitar la Sposa.

Ž. Velice jste mne tím uspokojil a nyní přejděte
k dalším způsobům.

D. MOLTO m'havete sodisfatto in questo, passate hormai ad
altre maniere.

M. Když se dáma vydá na nějakou slavnost, nanejvýš pokud
je paní (Signora), odebere se přímo k nevěstě, přiblíží se k ní a udělá Riverenzu
s políbením pravé ruky. Nevěsta v tom okamžiku, spolu
s dalšími dámami, které jsou rozmístěny na oné slavnosti, povstane ze sedu,
i ona si půvabně a elegantně políbí pravou ruku, uchopí se
spolu a udělají Riverenzu, a vzájemně si pronášejí krásná
slova. Pak ona paní pozdraví i další dámy, které
jí prokázaly úctu. A zjistí-li se, že nemůže sedět, pokud jí
nevěsta neřekne, aby si sedla na její stranu, pokud je tam místo, nebo
pokud jí sezení neposkytnou její příbuzní; byly by to špatné
způsoby, protože když sedí nevěsta, mají sedět všechny. A ještě
mimo tanec, jestliže paní (Signora) nebo šlechtična (Gentildonna)
půjde navštívit nějakou rodičku,
má dodržovat stejný
řád.

M. Quando una Dama anderà ad un Festino, massime se
è Signora, se ne anderà dritta alla Sposa, & accostandosi farà la Riverenza
con baciarsi la man destra; & la Sposa in quell'istante, con
l'altre Dame, che saranno assettate in detto Festino, s'alzarà da sedere,
& gratiosamente si bacierà anch'ella la man destra, & si piglieranno
insieme, con far la Riverenza; & trà loro faranno le belle
parole: poi quella Signora saluterà anchora le altre Dame, che
le hanno fatto honore; & ponga mente di non sedere, se non gli vien
detto dalla Sposa, che siedi al lato suo, se vi sarà luogo; overo
se dalle parenti sue non se le dà da sedere, perche sarebbe mala
creanza; & sedendo la Sposa hanno da seder tutte. Et anco
fuor del Ballo, se una Signora, ò Gentildonna
andarà à visitare una infantata
hà da tenere il medesimo
ordine.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti