19 - Jak dámy vyzývají kavalíry - ND

DOPORUČENÍ 19.
O způsobu, který mají dámy dodržovat, když zvou
kavalíry k tančení.

AVERTIMENTO XIX.
Del modo che le Dame deono tenere in invitare
i Cavalieri à Ballare.

Ž. Zcela jste mě uspokojil ohledně toho, co jsem toužil vědět.
Nyní vás prosím, abyste mi vyjevil způsob, který mají dámy
dodržovat, když zvou kavalíry k tančení.

D. MI havete à pien sodisfatto intorno à quanto desiderava sapere;
vi prego hora di mostrarmi il modo che le Dame
deono tenere in invitare i Cavaliere à Ballare.

M. Při tanci se stává, že některé nevěsty, mladé paní a další dámy, drží
oči příliš nízko, takže kavalíři neví, který z nich byl vyzván,
takže jich vstane více jeden po druhém. Nebo také, z veliké touhy
tančit, podávají oné dámě své ruce; a když se to stane, ona pak
neví, kterému by měla podat ruku. Je však dobré držet oči spíše uprostřed,
a chce-li dáma vyzvat nějakého kavalíra, má se zadívat na něj,
aby nevstali jiní, kteří stojí či sedí poblíž či vzadu,
aby nedošlo ke skandálu.
Když vstane ten kavalír, jehož vyzvala, zatímco bude dělat poklonu (Riverenza),
on si sundá svou pravou rukavici, pokud ji má na ruce,
a ona má předstírat, že si upravuje oděv, udělá třeba pohyb vlečkou (sguinzo)
a trochu se přitom hrdě nadnáší (pavoneggiandosi), obracejíc se trochu bokem k tomu,
jehož vyzvala. A protože kavalíři mívají rukavice těsné,
trvá to někdy déle než odříkat Zdrávas Maria, než sundají pravou rukavici,
jak jsem ti pověděl výše. A ovšemže není správné, aby
dáma postávala jemu naproti, protože by to vypadalo jako milostné počínání.
Proto mají kavalíři sundat rukavice neprodleně, spíše trochu volnější,
než těsné.

M. Ballando, ci sono alcune Spose, & altre Dame, che per tener
troppo gli occhi bassi, i Cavalieri, non sapendo qual di loro sia l'invitato,
s'alza uno per un'altro; & alcune volte, per lo gran desiderio
di ballare, porgono à quella le lor mani; & cosi aviene, ch'ella
non sà qual si debba pigliare. Però è bene di portar gli occhi à mezz'aria,
& quando ella vorrà invitare alcun Cavaliere, lo dee mirare,
acciò gl'altri che gli stanno à sedere vicino, ò di dietro, non
s'habbiano ad alzare, perche non habbia à succedere scandolo; &
levandosi quello Cavaliere ch'ella harà invitato, mentre gli fà la Riverenza,
egli si caverà il suo guanto destro, se l'haverà in mano;
& ella hà da far finta d'accommodarsi la veste, con far'un sguinzo,
pavoneggiandosi alquanto, voltandosi un poco per fianco à colui
che haverà invitato. Et perche i Cavalieri alle volte tengono i
guanti stretti, che per cavarsi il guanto destro, starà più d'un dir
d'Ave Maria, si come t'hò detto di sopra. Et però non è bene, che
la Dama stia all'incontro, perche par che facciano l'amor insieme;
& perciò deono i Cavalieri usare i guanti più tosto un poco larghetti,
che stretti.

Jiné dámy zase chtějí vyzvat kavalíra,
který zrovna hovoří s jiným. Ten druhý, který může být
vzadu za oním sedícím, nebo blízko něj, přijde k ní.
Dáma se vůči němu dopustí urážky, když mu řekne, že nezvala jej, ale
jiného; to je špatné. Ovšem když už přišel ten druhý, měla by
z úcty k němu jít tančit s ním.

Ci sono alcun'altre Dame, che vanno ad invitare un Cavaliere,
& quello starà à parlar con un'altro; & un'altro che starà
di dietro à quello à sedero, overo starà vicino à lui, s'alzarà; & la
Dama gli farà un'affronto, con dirgli che non hà invitato lui, ma
quell'altro: questo è mal fatto, però essendosi levato colui, deve per
honor suo Ballare con esso.

Některé jiné dámy (stane-li se, že kavalíři sedí či stojí poněkud více
vzadu) udělají při vyzývání náznak rukou či
hlavou a někdy dokonce vysloví jeho jméno;
takovéto způsoby jsou ošklivé. Stručně buď, že u dam je vhodné,
aby tančily a počínaly si se vší rozvahou, cudností a umírněností, půvabem (gratia)
a pěknými způsoby. Pokud by si počínaly jinak, byly by všemi okolostojícími lidmi
nařčeny, že jsou dámami špatně vzdělanými.

Alcun'altre Dame (stando i Cavalieri assai in dietro à sedere,
overo dritti in piedi) nell'invitarli ciò fanno co'cenni di mano, overo
con la testa, & alle volte anchora il chiamano per nome: &
queste maniere tutte son brutte, conciosia cosa, che alle Dame si con
venga Ballare, & usare con ogni prudenza, modestia, gratia, &
belle maniere; altramente facendo, saranno tacciate da tutti i circonstanti,
& dalle medesime Dame di poco ben create.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti