19 - Salto del fiocco

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XIX. z Trattato Secondo

PRAVIDLO XIX
REGOLA XIX

Způsob, jak se naučit zmíněný střapcový skok (salto del fiocco), jak se má na začáteku zpevnit
tělo, jak se naučit dělat pohyby způsobně, obratně a tak
spořádaně, jak jen lze, aby to pak mohlo posloužit u všech dalších skoků, o nichž se bude hovořit
více než dostatečně.

Modo d'imparare il detto salto del fiocco, come si deve nel principio fermarsi
con la persona a imparare, & fare li suoi movimenti garbati, & leggieri, & più
disposto che sia possibile, per poter poi seruirsene à tutti li altri salti che si diranno
più à basto.

Vysvětlím tedy první způsob, který se má při učení zmíněného skoku dodržovat,
jak ukazuje předložený obrázek.

Dichiararo adunque il primo modo, che si deve tener per imparare il detto salto,
come si mostra nel presente dissegno.

Střapec se pověsí na loket (braccio) od země a postaví se před něj rovně
(s) nohou levou. Špička nohy se pozvedne půl lokte
od země, jak lze vidět na obrázku, tělo se trochu pozvedne na špičce
pravé nohy a zmíněná paže sevře ruku v pěst, aby měl
více síly při zvedání od země. Poklesne trochu na řečeném
koleni a vyskočí celým tělem, kolik jen může, aby překlenul pravou nohu
a zvedl její špičku natolik, aby se dotkla střapce. Lehce
dopadne stejnou nohou na stejném místě s otočením
o půl obratu (meza volta) doleva, zády obrácený ke střapci. Toto se cvičí tak dlouho,
až se dojde k výšce trochu nad dva lokty.

SI alzerà il fiocco un'braccio da terra, poi si fermarà à dritta linea del
detto con la gamba sinistra, & la punta del piede alta mezo braccio
da terra, come si vede la figura, e si alzerà la vita un poco sù la punta
del piè destro, & il detto braccio stringendo la mano per haver
più forza nel levarsi da terra, si piegherà un poco sopra il detto
ginocchio, levandosi con tutta la persona più che si potrà cavalcando la gamba
destra, & alzando la punta del detto piede tanto, che tocchi nel fiocco e lasciandosi
cadere leggiero, nel medesimo luogo con l'istesso piede, voltandosi
meza volta alla sinistra con la scheina rivolta al fiocco; questo si esserciterà tanto
che si vada alto un poco più di due braccia.

Poté, co bylo pojednáno o způsobu, který se má dodržovat při učení prvního skoku;
půjde ještě o to, jak se má zastavit s elegancí těla, jak zobrazuje
předložený obrázek, jak se naučit první střapcový skok (salto del fiocco), který se dělá se
zády obrácenými k němu, s celým jedním otočením. Doporučení, která
jsou tu předložena, poslouží i u všech dalších skoků. Tento se provede tak, že se pověsí střapec tak vysoko, kde se jej každý dotkne dle své libosti. Postaví k němu obrácen zády,
s oběma nohama na zemi, levá je ale trochu více vpředu
než pravá, vzdáleny na píď (palmo), špičky trochu od sebe, nohy srovnané,
tělo vzpřímené, paže srovnané. Pozvedne se trochu pravá, se sevřenou rukou pro dodání
síly při zvedání od země, hlava rovně, ústa zavřená, oči ať
hledí raději trochu níže než výše, a nemají se dělat nezpůsobné pohyby
tváří. Kromě toho, že tak přítomným osobám poskytne krásný a půvabný pohled, vyhne se i každé
poznámce o chybě, jíž by bylo stání s křivýma nohama, zkrouceným tělem,
hlavou sklopenou na tu či onu stranu, otevřenými ústy a očima, jež míří
do vzduchu. Všech těchto nedostatků je třeba se varovat; protože poskytnou
přihlížejícím hrozný pohled.

Poscia che si è, trattato del modo, che si deve tenere a imparare il primo salto; si
tratterà ancora come si deve fermare con garbo sù la vita, come mostrarà la
presente figura, volendo imparare il primo salto del fiocco, che si fà con la
schiena rivolta à quello rivolgendo una volta attorno, questi avertimenti, che
si daranno, seruiranno ancora à tutti gli altri salti, & questo si farà alzando il
fiocco dove si vorrà toccare al piacere d'ogn'uno, stando con la schiena rivolta
à quello, con ambi due i piedi in terra; mà il sinistro un poco più innanzi
del destro discosto un palmo, le punte un poco più larghe, le gambe stese, la
vita dritta, le braccia stese, alzando un poco il destro, & la mano serrata, per
dar la forza, nel levarsi da terra, la testa dritta la bocca serrata, gli occhi, che
guardino un poco più à basso, che alto senza far movimento sgarbato con la
faccia, oltra che farà bella è gratiosa vista a gli assistenti, si verrà à fuggire ogni
nota di vitio, come sarebbe il fermarsi con li piedi, & le gambe, & la vita storta,
la testa bassa, ò da una parte, ò dall'altra, la bocca aperta, gli occhi che mirino
l'aria. Tutti questi difetti si deono fuggire; perche vengono à far sconcia
vista a i risguardanti.

Kategorie: Negri - Regole 2