19 - Seguito spezzato schisciato al Canario

REGOLA XIX – DEL SEGUITO SPEZZATO SCHISCIATO AL CANARIO

Tyto Seguiti se dělají na dvě čtvrťové doby (battute ordinarie) tímto
způsobem: stojí se na spárovaných nohách, má se pohnout levou nohou,
aniž by se její špička pozvedla ze země, ale má se táhnout nebo vléci, jak
tomu chceme říkat, po zemi. Má se dát dopředu natolik,
aby její pata dospěla téměř až ke špičce pravé nohy,
ve vzdálenosti od ní zhruba jeden nebo dva palce (dita). Pak se pohne pravou nohou
a ta se má dát téměř až do poloviny levé nohy, nemá být ale celé chodidlo na
zemi, jako u levé, pata má být částečně zvednutá směrem dopředu, asi
píď (palmo) od levé, a má se vléci. Pak pokračuje v táhnutí (vlečení) zase
levá, má se podruhé postrčit poněkud víc dopředu před
pravou, když se pohybuje pravou nohu podruhé, má se pak postrčit
téměř až na konec levé, tak jak to dělalo na začátku levou téměř až do konce
pravé. Tímto způsobem se má v uvedených Seguiti pokračovat a má se jich udělat
jich tolik, kolik je potřeba. Tělo se má nést poněkud hrdě (pavoneggiando),
nohy mají být pěkně napjaté a uvolněné. Upozorňuji, že na začátku druhého
kroku se má poněkud pozvednout a poklesnout tělo, a s půvabem.

A tyto Seguiti se nazývají vlečené (Schisciati), protože když se dělají,
nohy se stále vlečou nebo sunou.

Qvesti Seguiti si fanno in due battute ordinarie in questo
modo: Trouandosi la persona à piè pari, ha da muouere il piè sinistro,
& senza punto leuarlo da terra, ma schisciandolo, ò come
vogliam dire, strascinandolo per terra, ha da spingerlo tanto innanzi
che con il calcagno di esso giunga quasi alla fine della punta del destro,
& distante da quello vno, ò due dita in circa; poi mouendo il piè destro,
ha da spingerlo quasi sin' à mezo il piè sinistro, non con tutto il piede per
terra, come il sinistro, ma leuando il calcagno solo con la parte dinanzi, ò
palmo di quello, ha da schisciarlo; poi seguendo à schisciare vn' altra
volta il sinistro, l ha da spinger' la seconda volta alquanto più innanzi
del destro: & mouendo il piè destro la seconda volta, ha poi da spingerlo
quasi al fine del sinistro, come da principio fece col sinistro quasi alla fine
del destro; & in questo modo hauerà da seguitare detti Seguiti facendone
tanti quanti bisogneranno; & pauoneggiando alquanto la persona,
ha da tenere le gambe ben distese. Auertendo, che nel principiar' il secondo
passo, ha d' alzarsi & calarsi alquanto con la vita, et con gratia.

Et questi Seguiti si dimandano schisciati, perche nel fargli, sempre si
schisciano, ò strascianano i piedi.

Kategorie: Il Ballarino - Regole