20 - Salto del fiocco (další)

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XX z Trattato Secondo

PRAVIDLO XX

REGOLA XX

Střapec se tedy pověsí tak, jak bylo řečeno výše a postaví se
zády k němu, s oběma nohama na zemi, jak lze vidět
na předloženém obrázku. Stejným způsobem, o němž už byla řeč, otočí
tělo trochu doleva a poněkud je pozvedne na špičkách
nohou. Zároveň pozvedne pravou paži, tělo i paži pak vrátí tam,
kde byly předtím, poněkud rozevře kolena, špičku pravé
nohy drží u levé paty levé. V téže době (tempo) vyskočí, kolik
dokáže a překlene pravou nohu přes levou,
pozvedne špičku zmíněné nohy natolik, aby se dotkla střapce, a pomáhá si
přitom pravou paží. Lehce dopadne na stejném místě (se) stejnou
nohou, a otáčí se doleva, zády ke střapci. Jelikož při vysvětlování
tohoto druhého skoku jsem se dosti zabýval skutky a pohyby
i držením těla, poslouží to dosti dobře i při učení dalších
střapcových skoků (salti del fiocco), i těch, při nichž se nakonec dopadá na nohu,
jak je to vidět na obrázku.

ALzando adunque il fiocco, come si è detto di sopra, e stando con la
schiena rivolta al detto con ambi due li piedi in terra, come si vede
nel presente dissegno; nel medesimo modo che si è detto, si volterà
un poco la vita alla sinistra, alzando alquanto la vita sù la punta
de i piedi, & alzando insieme il braccio destro, tornando poi con la vita, & il
braccio, dove era prima, & allargando alquanto le ginocchia, ponendo la
punta del piè destro al calcagno del sinistro in un'istesso tempo, alzandosi
con la persona quanto più potrà cavalcando la gamba destra sopra la sinistra,
& alzando la punta del detto piede, tanto che tocchi nel fiocco, aiutandosi co'l
braccio destro, e lasciandosi cadere leggiero nel medesimo luogo, con l'istesso
piede voltandosi alla sinistra parte, con la schiena volta al fiocco, come nell'insegnare
questo secondo salto, hò trattato à bastanza dell'attioni, & movimenti,
& del portare la vita, & questo seruirà ad imparare gli altri salti del
fiocco più facilmente, & quelli ne'quali si casca sopra un piede, doppo finito,
come quì dimostra la figura.

Kategorie: Negri - Regole 2