21 - Jak si mají dámy vést, než vyjdou z domu - ND

Doporučení 21.
Jak si mají dámy vést, než vyjdou z domu.

AVERTIMENTO XXI.
Come le Dame si dee governare prima ch'escan di casa.

Ž. Povězte mi, zda máte pro dámy ještě nějaké další
potřebné upozornění.

D. DITEMI s'havete alcun'altro avertimento per le Dame,
che sia necessario.

M. Když chtějí jít dámy na slavnost či jiné místo,
musí si se vší pečlivostí dobře připevnit své faldiglie, tkaničky
svých punčoch a své další věci, o nichž ze skromnosti nebudu hovořit.
Viděl jsem na vlastní oči, jak to z nich padá a jak to zvedají ze země; je to věc
velice ostudná. Proto je třeba, dříve než odejdou z domu, aby se o to postaraly,
a to kvůli své cti. Při tanci by také měly nosit kapesník
na rukávu svých šatů, který má být napůl uvnitř a napůl
venku, pro spanilejší dojem. A ať dáma dbá i na to, aby jí neupadla
rukavice během tance, protože s ní špatně zachází; může to pohnout
mnoho kavalírů k tomu, aby se vydali ony spadlé věci sesbírat,
takže vypadají jako nějací špačci, jen aby jí prokázali přízeň. Takto
však dělají potíže a tyto nepěkné způsoby si zaslouží opovržení.

M. Han da porre ogni diligenza, quando vogliono andare
à Festini, ò in altro luogo, di cingersi bene le lor faldiglie, i legacci
delle calze, & altre loro cose, che per modestia resto di dirle,
le quali io co'proprii occhi hò visto cader loro, & ricoltole; cosa
assai vergognosa. Però, prima che partano di casa, bisgona che
avertano à questo, per honor loro. Anco nel Ballare portarano il fazzoletto
al manicone della vesta, che sia posto mezzo dentro, e mezzo
fuori, per più vaghezza; & averta anco che non le casca qualche
guanto mentre Ballerà, perche è mal fatto, che è cagione, che si
movino molti Cavalieri, li quali corrono à raccogliere le predette cose,
che paiono proprio Storni, solo per favorire colei; & cosi vengono
à dare incommodo; la qual creanza, come brutta si dee schifare.

Kategorie: Nobiltà - Avertimenti