24 - Salto del fiocco (další)

REGOLA XXIIII

Tento skok se dělá stejným způsobem, jako výše, s tím rozdílem, že se
stojí s pozvednutou levou nohou v témže místě, zmíněnou nohou se
udělá jeden gagliardový skok1) s výskokem nahoru (sopra) na místě, tak jak se dělaly
ostatní skoky, pravou nohou se dotkne střapce. Dopadá tak, jak bylo
řečeno výše, pak se v dopadu přidá jeden krok levou nohou
kvůli dokončení v taktu (tempo) gagliardy.

QUesto salto si fa nel medesimo modo, come di sopra, eccetto che si
ferma co'l piè sinistro alto nel medesimo luogo co'l detto piè si
farà un sbalzo gagliardo saltandoli sopra nel luogo, come si fece
l'altro salto, & co'l piè destro toccarà il fiocco, cascando come si
è detto di sopra, poi se gli aggiungerà nel cascare un passo co'l piè sinistro
per finire à un tempo della gagliarda.

1) Sbalzo v dnešní italštině znamená trhnutí, škubnutí, smyk, skok, poskok, výkyv, výčnělek, výstupek. Gagliardo pak znamená silný, rázný, statný, švarný, urostlý, robustní, bujarý. Pokud je to sbalzo gagliardo, může to být také rázný skok.

Kategorie: Negri - Regole 2