26 - Doppio minimo - ND

PRAVIDLO XXVI.
O Doppio Minimo1).

REGOLA XXVI.
Del Doppio Minimo.

D. NAČ myslíte, prosím, takto zadumaně, Pane Mistře
můj?

D. A CHE pensate, di gratia, così fissamente, Signor Maestro
mio?

M. Bylo ti třeba pojednání o Doppio Minimo, protože je onen
ve způsobu podoben Doppio dlouhému po Italsku (lungo all'Italiana); ovšem řeknu ti pouze,
že se je dobře dělán tímto způsobem, je nicméně
skromnější2), totiž v každé Semiminima uděláš jeden krok (passo), ale maličký;
& toto je v Cascardách. Rozumíš
mi? A tu nevynechám ti vysvětlení jak
má být dělán Doppio po Španělsku (alla
Spagnuola
).

M. Se ti doveva ragionar del Doppio Minimo, per esser'egli
in guisa simile al Doppio lungo all'Italiana; però ti dirò solamente,
che se ben và fatto nella medesima maniera, và nondimeno
più tosto, cioè ad ogni Semiminima farai un passo, ma picciolo;
& questo và alle Cascarde. M'intendi
tu? Et quì non lascierò di dichiararti come
vadi fatto il Doppio alla
Spagnuola.

1) Doppio minimo doslova znamená dvojitý maličký.

2) V originále použit výraz più tosto. Più znamená méně, a tosto v dnešní italštině znamená smělý, drzý, troufalý, nestoudný, robustní, mohutný, hřmotný, ihned, neprodleně, bez meškání, a v jiném oboru i topinka.

Kategorie: Nobiltà - Regole