27 - Doppio alla Spagnuola - ND

REGOLA XXVII.
O Dvojkroku (Doppio) po Španělsku.

REGOLA XXVII.
Del Doppio alla Spagnuola.

D. Pochopil jsem vás a nezapomenu to; přejděte tedy k tomu
po španělsku.

D. VI hò inteso, & non mi si scorderà; venite pure à questo
alla Spagnuola.

M. Bylo již řečeno, že následuje dvojkrok po španělsku (Doppio alla Spagnuola), který se dělá
tímtéž způsobem, jímž se provádí Seguito Doppio. Nazývá se
dvojitý (Doppio), protože se dělává v tanci zvaném Bassa &
Alta
z Kastilie po španělsku, podle stejného pravidla. Jmenuje se
Doppio alla Spagnuola (dvojitý španělský), ale spíše by bylo třeba, aby se jmenoval
Seguito Doppio puntato, protože Seguito se dělá třemi kroky a tento
se dělá šesti. V jejich závěru se pravá noha přidruží do páru v tempu
šesti náležitých úderů (battute ordinarie) zmíněné Bassy. Na každý úder (battuta) uděláš jeden
krok, to je způsob a pravidlo (Regola) jak je třeba jej dělat.
Teď už ti o něm více neřeknu, ale přejdu k tomu, abych ti vysvětlil
Doppio alla Francese.

M. Al già detto, seguita il Doppio alla Spagnuola, che si fà
nel medesimo modo, che s'è fatto il Seguito Doppio, & però si dimanda
Doppio, perche và fatto ad un Ballo chiamato Bassa, &
Alta di Castiglia alla Spagnuola, con la medesima Regola. Si chiama
poi Doppio alla Spagnuola, ma bisognarebbe più tosto, si chiamasse
Seguito Doppio puntato, perche il Seguito si fà di tre passi, & questo
si fà di sei, al fin de'quali s'unisce al pari il piè destro à tempo di
sei battute ordinarie di detta Bassa; & ad ogni battuta farai un
passo: & questo è il modo, & la Regola come si vuol fare.
Hor di questo non ti dirò altro, ma passerò à dichiararti il Doppio
alla Francese.

Kategorie: Nobiltà - Regole