33 - Salto del fiocco (další)

REGOLA XXXIII

Tento skok se udělá tak, že stojí zády obrácen směrem ke střapci,
s nohou levou vzadu pozvednutou. Pak se pozvedne s pravou nohou
tak, že ji skrčí přímo ke střapci a zvedne ji na dva lokte (braccia)
nad zem; na zmíněnou nohu dopadne. Pak se položí na zem
levá a ve stejné době (tempo) klada nohu pravou k patě řečené,
vyskočí vší silou a dotkne se střapce pravou nohou, a dopadne lehce
na totéž místo. Tento skok je obtížný.

QUesto salto si farà stando con la schiena rivolta verso il fiocco, fermandosi
con la gamba sinistra in dietro alta; poi si leverà co'l piè destro
piegando la gamba per dritta linea del fiocco, & alzandola due braccia
da terra; è si lascierà cadere sopra il detto piè. poi si porrà in terra
il sinistro in un medesimo tempo mettendo il piè destro al calcagno del detto,
si leverà con tutta la vita toccando il fiocco col piè destro, e cascando leggiermente
nel medesimo luogo. Questo salto è difficile.

Kategorie: Negri - Regole 2