35 - Salto del Fiocco

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regoli XIX (Salto del Fiocco) z Trattato Secondo; obrázek jsem si vypůjčila od Negriho, protože Caroso ve své sbírce ilustrace u Regolí nemá.

REGOLA XXXV – DEL SALTO DEL FIOCCO.
(o skoku se střapcem1))

Dělá se tak, že se střapec dá tam, kde ho kdo chce mít, na výšku postavy
muže nebo níže, podle libosti. Stojí otočen
zády ke střapci, pak trochu šikmo dopředu unoží levou,
v téže době (tempo) se s pozvednutím pravé nohy otočí celým
tělem doleva. Vyskočí do vzduchu, kolik jen svede, pozvedne špičku této nohy
při obkročmém překlenetí pravé nohy natolik, aby dosáhla až ke
střapci, s dopadem na zem v místě, kde to začínal provádět,
toutéž pravou nohou.

Questo si farà, tenendo il fioco doue si vorrà dare, alto alla statura
d un' huomo, ò più, ò meno, al piacere d'ogn'uno, stando con la
schiena volta al Fiocco, poi inarborando alquanto il sinistro,
& ad un tempo medesimo leuando il piè destro, si voltarà con tutta la
persona alla sinistra, alzandosi quanto più potrà, & caualcandola la gamba
destra alla sinistra, alzarà la punta del detto piede tanto che con essa dia nel
Fiocco; lasciandosi cader' in terra al luogo doue hauerà cominciato à farlo,
con l istesso piè destro.

1) Střapec se používá pouze k nácviku skoku, a je umístěn tak vysoko, jak je zapotřebí. Skok, který může připomínat někdejší styl skoku do výšky zvaný "nůžky", se může provádět i v tanci, pak ovšem bez střapce. Nevyskytuje se ale v žádném tanci popsaném ve sbírce Il Ballarino.

Kategorie: Il Ballarino - Regole