36 - Capriole

REGOLA XXXVI – DELLE CAPRIOLE IN TERZO, IN QUARTO, IN QIUNTO, SPEZZATE IN ARIA, & IN INTRECCIATE.

O capriolách trojných, čtverných, paterých, sekaných ve vzduchu, & proplétaných.

Kaprioly trojné se jednoduše učí tak, že se člověk opře rukama
nahoře o židle, nebo dvě trojnožky, drží levou nohu
před pravou tak, aby levá pata byla u pravé špičky.
Pak se nadzvedne silou paží, které stejně
jako nohy mají být dobře napjaté. Nejprve projde pravá a pak levá,
takto se obě nohy třikrát minou tak rychle, jak se to svede. Nakonec zůstáne
vzadu levá vzadu, a lehce se spustí na špičky
nohou.

Le Capriole in terzo si imparano facilmente appoggiando le mani
sopra d'una seggia, ò sopra due trespi, tenendo il piede sinistro
innanzi al destro tanto che'l calcagno del sinistro giunga alla punta
del destro; poi alzandosi sù la forza delle braccia, lequali insieme con
le gambe stiano ben distese, passarà prima il destro, & poi il sinistro;
& così passarà detti piedi tre volte quanto più presto potrà, restando
all'ultimo col sinistro indietro, & lasciandosi cader leggiermente in punta
di piedi.

Kaprioly čtverné a paterné se dělají stejným způsobem,
s tím rozdílem, že nohy se míjejí čtyřikrát ve čtverné
a nakonec zůstane vzadu pravá noha. V paterné se
míjejí pětkrát, co nejrychleji, a vzadu zůstane levá noha.
Tak jak bylo řečeno výše, spustí se lehce na špičky
nohou; procvičuje-li se tímto způsobem, naučí se je snadněji dělat
bez podpory nějakých věcí.

Le Capriole in quarto, & in quinto, si faranno nel medesimo modo,
eccetto, che le gambe vanno passate quattro volte à quelle in quarto, &
l'ultima volta il piè destro resta indietro: & à quelle in quinto vanno
passate cinque volte, & prestissimo, & si resta con il piè sinistro indietro,
lasciandosi cadere, come di sopra s'è detto, leggiermente in punta di
piedi: nelqual modo essercitandosi, più facilmente s'imparano à far'
senza stare appogiato à cosa alcuna.

Kaprioly sekané ve vzduchu se dělají tak, že osoba stojí tak, jak bylo řečeno,
s levou nohou před pravou. Pozvedne se levá a hned se spustí,
pozvedne se pravá, táhne se rychle trochu dozadu a hned se znovu
postrčí dopředu. Pak se spustí pravá a totéž se znovu udělá levou.
Tělo se drží více vzpřímené, jak se jen může. A protože tyto sekané kaprioly
zůstávají při tomto způsobu nedokonalé; udělá se tedy při jejich ukončování v pozvednutí
čtverná kapriola čtverná, kdy se nakonec lehce spustí na špčiky nohou tak,
jak bylo řečeno, s levou nohou vpředu, jak se stálo
ve výhledu, když se začínalo s jejich provedením.

Le Capriole spezzate in aria si fanno stando la persona, come s'è detto
col piè sinistro innanzi al destro, & si alza il sinistro, & subito calandolo,
si alza il destro, & tirandolo presto alquanto indietro, si spinge anco
subito innanzi: poi calando il destro, si fa anco il medesimo col sinistro:
portando la vita più che si può dritta: & perche esse Capriole spezzate
restariano à questo modo imperfette; però nel finirle, alzandosi farà
una Capriola in quarto, al fin della quale si lasciarà cader' leggiermente,
come s'è detto, & in punta di piedi, col piè sinistro innanzi, come si trouaua
in prospettiua quando principiò à farle.

Při proplétané kapriole se stojí stejným způsobem, pro lepší učení
se podpírá pažemi. Pozvedne se nad zem a má se co
nejrychleji pravá překřížit na (nad) levou, pak rozevírajíce poněkud
nohy, překříží se levá před (sopra) pravou, spustí se lehce
na špičky nohou, s pravou nohou vzadu, a v každé cadenze se
dodá půvab trošku rozevřenými koleny.

La Capriola intrecciata, stando nel medesimo modo, & appogiato
con le braccia per impararle meglio, & leuandosi da terra, passerà con
prestezza il destro incrocicchiandolo sopra al sinistro, poi allargando alquanto
i piedi, si incrocicchiarà il sinistro sopra il destro, lasciandosi cader leggiermente
in punta di piedi, col piè destro indietro, & dando gratia ad
ogni cadenza con l'allargare alquanto le ginocchia.

Kategorie: Il Ballarino - Regole