38 - Salto del Fiocco - ND

PRAVIDLO XXXVIII.
O střapcovém skoku.

REGOLA XXXVIII.
Del Salto del Fiocco.

D. Jak se dělá tento skok?

D. COME si fà egli questo Salto?

M. Dělá se tak, že střapec (Fiocco) se upevní tak vysoko, kolik je výška muže,
nebo více, či méně, každému podle libosti. Stojí se s bokem
obráceným ke střapci; pak se trochu unoží (inarborando) levá noha,
a v téže době (tempo) se pozvedne noha pravá, otočí se s celým tělem
doleva, pozvedne se tolik, kolik svede, a překlene1) pravou nohu
přes levou a špička zmíněné nohy se pozvedne natolik,
aby dosáhla ke střapci. Dopadne se na zem na stejném
místě, kde se to začínalo dělat, toutéž pravou nohou.
Více nevím, co by mi zbylo povědět ti o dříve jmenovaných skocích. Nyní je
čas, abych ti pojednal o capriolách.

M. Si fà tenendo il Fiocco alto, quanto è la statura d'un'huomo,
ò più, ò meno, al piacere d'ogn'uno, stando col fianco
volto al Fiocco; poi inarborando alquanto il piè sinistro, & ad un
tempo medesimo levando il piè destro, si volterà con tutta la persona
alla sinistra, alzandosi quanto più potrà; & cavalcando la gamba
destra sopra la sinistra, alzerà la punta del detto piede tanto
che con essa dia nel Fiocco; lasciandosi calare in terra nel medesimo
luogo nel quale haverà cominciato à farlo, con l'istesso piè destro.
Altro non sò, che mi resta dirti intorno à prenomati Salti. Hora è
tempo di ragionarti delle Capriole.

1) V originále je použit tvar slovesa cavalcare, které znamená jet na koni, jet koňmo, překlenout, jezdit na koni.

Kategorie: Nobiltà - Regole