39 - Capriole terze, quarte, e quinte - ND

PRAVIDLO XXXIX.
O Capriolách trojných, čtverných, paterných,
sekaných ve vzduchu, & proplétaných.

REGOLA XXXIX.
Delle Capriole in terza, in quarta, in quinta,
spezzate in aria, & intrecciate.

D. MNĚ se zdá, že to lepšími, ani dokonalejšími slovy
jinými nelze naučit. Leč pojďte přece naučit
mne prve řečené Caprioly.

D. A ME pare, che meglio, ne più compiutamente con parole
si possi altrui insegnare. Però venite pure ad inse
gnarmi le predette Capriole.

M. Caprioly trojné se učí opíraje se rukama o židli,
či chopíce se zavěšené šňůry, drže nohou pravou vpřed u
levé, nebo levou natolik před pravou, že špička levé
dospěje k patě pravé; pak pozvedna se nahoru silou
paží, které spolu s nohama ať jsou dobře napjaté (distese), projde
nejprve noha levá, kterou se nachází mít vzadu, & pak pravá;
& podruhé projde levá, & projde nohama třikráte,
jak bylo řečeno, nakolik hbitě svede, zůstávaje v posledním s
nohou levou vpředu, nechaje se dopadnout lehce na špičky nohou;
& z tohoto vzešlo toto jméno Capriola, protože člověk
se pozvedne v dělání pohybu hbitě nohama dopředu, a dozadu na způsob
jako Srnec1); & pak se nazývá Capriola trojná, protože se projde
třikráte nohama. Přejděme nyní ke Capriole čtverné.

M. Le Capriole in terza s'imparano appoggiando le mani ad una sedia,
ò pigliandosi ad una corda attaccata, tenendo il piè destro innanzi al
sinistro, overo il sinistro avanti tanto il destro, che la punta del sinistro
giunga al calcagno del destro; poi alzandosi sù con la forza delle
braccia, le quali insieme con le gambe stieno ben distese, passerà
prima il piè sinistro, che si troverà havere in dietro, & poi il destro;
& un'altra volta passerà il sinistro, & passerà co'piedi tre volte,
come hò detto, quanto più presto potrà, restando nell'ultimo col
piè sinistro innanzi, lasciandosi cader leggiermente in punta de piedi;
& da questo è nato questo nome di Capriola, perche l'huomo
s'alza à farla con muover presto i piedi innanzi, e in dietro à modo
d'un Capriolo; & poi si chiama Capriola terza, perche si passano
tre volte li piedi. Veniamo hora alla Capriola quarta.

1) Srnec se italsky řekne Capriolo.

Kategorie: Nobiltà - Regole