40 - Capriola da farsi quarta, e quinta - ND

REGOLA XL.
O capriolách prováděných jako čtverné a paterné,
a jak se mají dělat.

REGOLA XL.
Delle Capriole da farsi in quarta, & in quinta,
& come si debban fare.

D. TUTO chápu, přejděte nicméně k další.

D. QUESTA capisco, venite pure all'altre.

M. Caprioly čtverné a paterné se dělají tímtéž
způsobem, s tou výjimkou, že nohy projdou čtyřikrát
v Capriole čtverné, naposledy levá noha, která
je vzadu, má být při dopadu také vzadu;
a kvůli tomu se nazývá Capriola čtverná, protože při ní projdou
nohy čtyřikrát. Capriola paterná se udělá stejným
způsobem (maniera), nohy mají dobře projí pětkrát
a mají být dobře napjaté a uvolněné (distese). Dopadá se, tak jako výše, lehce na
špičky nohou. Kdo si vede tímto způsobem, naučí se je dělat snadněji,
aniž by se opíral o nějakou věc. Doporučuji, aby se
levá noha, která je vzadu, při dopadu nacházela
vpředu. A tu ti již ukončím pojednání o nich, povím ti však
Capriolách sekaných ve vzduchu.

M. Le Capriole in quarta, & in quinta si fanno nel medesimo
modo, eccetto, che le gambe vanno passate quattro
volte alla Capriola in quarta; & l'ultima volta il piè sinistro, che
si troverà havere in dietro, hà da ritrovarsi nel calare pure in dietro;
& per questo si chiama Capriola quarta, perche và passata quattro
volte con i piedi. Et la Capriola in quinta, si farà nella medesima
maniera, che sia ben passata co'piedi cinque volte, & con le
gambe ben distese, lasciandosi cadere, come di sopra, leggiermente in
punta de piedi: nel qual modo essercitandosi, più facilmente s'imparano
à fare, senza stare appoggiato à cosa alcuna; avertendo che il
piè sinistro che si troverà havere in dietro, nel calare si debbia trova
re innanzi. Et quì finisco di ragionarti più di loro; ma venirò à
parlarti delle Capriole spezzate in aria.

Kategorie: Nobiltà - Regole