40 - Molinello

REGOLA XL – DEL MOLINELLO O mlýnku.

Tento mlýnek (Molinello) se dělá tak, že se udělají dva obraty v pětikrocích,
jednou v točení doleva a podruhé doprava, a vždy se znovu shledají
proti sobě, tam, kde začínají. Kvůli těmto
obratům v točení v pětikrocích dostaly tyto skutky název
Molinello.1)

Questo Molinello si farà col fare due volte i Cinque
Passi, l' una uolti alla sinistra, & l'altra alla destra; trouandosi
sempre all'incontro doue si principiarono : & da queste
volte tonde de i Cinque Passi, hanno preso nome queste attioni di
Molinello.

1) Dnes se říká mulinello, a znamená to mlýnek, vír, vratidlo, moták, navíječ, naviják...

Kategorie: Il Ballarino - Regole