41 - Sottopiede

REGOLA XLI. - DEL SOTTOPIEDE

Sottopiede se dělá vždycky stranou, tímto způsobem: nejdříve se udělá jeden
Trabuchetto doleva levou nohou, a když se v něm klesá, pozvedne se
vzadu pravá, ta se dá na místo, kde se nachází levá
a ta se pozvedne do vzduchu; levou se znovu pokračuje v dělání dalších.
A od tohoto efektu kladení nohy tam, kde se nachází druhá, je odvozeno
jméno Sottopiede1).

Si fa sempre il Sottopiede per fianco in questo modo; prima si fa un
Trabuchetto alla sinistra col piè sinistro. & nel calar'esso sinistro, si alza
il destro indietro; il quale ponendosi nel luogo doue si troua il sinistro,
esso sinistro si alza in aria: & con esso di nuouo si segue à farne de gli altri.
& da questo effetto di porre l'un piede doue si troue l'altro, è deriuato
il nome di Sottopiede.

1) Sotto znamená pod, vespod; piede je noha; tedy pod nohou...

Kategorie: Il Ballarino - Regole