42 - Capriola intrecciata - ND

REGOLA XLII.
O Capriole proplétané.

REGOLA XLII.
Della Capriola intrecciata.

D. DOSTI jste mi pověděl, & já vám děkuji, přejděte
nicméně k tomu, abyste mi pověděl o proplétané.

D. ASSAI me n'havete detto, & ve ne ringratio, passate
pur à dirmi della intrecciata.

M. Říkám, ať Capriola proplétaná, jsa v tomtéž způsobu,
& opíraje se pažemi, či drže v ruce provaz,
jak jsem ti řekl výše, se učí lépe; proto pozvedaje se od země,
projde s hbitostí noha levá křížíc výše
pravou; pak rozšíře poněkud nohy, kříží se pravá přes
levou, nechávaje se dopadnout lehce na špičky nohou s
nohou pravou trochu vzadu; & nedopadej s nohama široce, jak
někteří dělají, protože je to nanejvýš ošklivé na pohled & daje půvab (gratia) v každé
Cadenze, trochu s rozšířením kolen; tedy takto je
dělána, & ne jinak: & z křížení,
čili proplétání nohou, pochází toto
jméno. Povím ti nyní jak
se má dělat Cambio, čili
Scambiata.

M. Dico, che la Capriola intrecciata, stando nel medesimo modo,
& appoggiato con le braccia, overo tenendo la corda in mano,
come di sopra t'hò detto, s'imparerà meglio; però levandosi da terra,
passerà con prestezza il piede sinistro incrocicchiando sopra al
destro; poi allargando alquanto i piedi, si incrocicchierà il destro sopra
al sinistro, lasciandosi cader leggiermente in punta de piedi col
piè destro un poco in dietro; & non cadere co i piedi larghi, come
alcuni fanno, perche fà bruttissima vista; & dando gratia ad ogni
Cadenza, con allargare alquanto le ginocchia; però cosi và
fatta, & non altrimente: & dall'incrocicchiare,
overo intrecciare i piedi, procede questo
nome. Dirotti hora come
si dee fare il Cambio, ò
Scambiata.

Kategorie: Nobiltà - Regole