42 - Trito minuto

REGOLA XLII - DEL TRITO MINUTO
(O sekání nadrobno)

Trito minuto se dělá tak, že osoba nemá nohy zcela u sebe (dispari), stojí buď na
pravé nebo na levé, jak je potřeba při provádění variace. Začíná se tedy
tou nohou, která je vpředu, udělají se tři velmi droboučké rychlé skůčky
stranou, nohy nejsou zcela u sebe (dispari), v úzké stopě.
Pokud se dělají doleva, má se levá noha dát trochu
víc dopředu než pravá, špičky nohou mají být ale
rovně, a pokud se dělají doprava, udělá se to opačně, pravá noha se tedy položí
trochu dopředu před levou. Kvůli tomuto rychlému pohybování nohou jakoby v sekání
nadrobno1), byl tento skutek nazván Trito minuto.

Il Trito minuto si fa trouandosi con li piede vn poco dispari hor' alla
destra, hor' alla sinistra, come occorre nel far le mutanze: però principiandosi
con quel piè che si troua innanzi, si fanno tre Balzetti prestissimi,
& minuti per fianco, co' piedi vn poco dispari, & stretti: &
questi se si fanno al fianco sinistro, il piè sinistro s' ha da porre vn poco
più innanzi che' l destro; ma che le punte di detti piedi vadano per dritta
linea, & se si fanno al destro, si fà per contrario; cioè ponendo il piè destro
vn poco innanzi al sinistro: & per questo mouer di piedi minutamente
triti, & presti, vien chiamento quest' atto Trito minuto.

1) Trito znamený mletý, používá se to u masa i zeleniny.

Kategorie: Il Ballarino - Regole