44 - Girata o Zurlo

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola XLIIII z Trattato Secondo

REGOLA XLIIII.

Způsob, jak se naučit první obrat (girata), neboli zurlo, jak lze vidět na předloženém
obrázku. Stojí se osoba na spárovaných nohách s levou trochu
před pravou, trochu se pozvedne na špičce nohy, a v téže době (tempo)
trochu zvedne pravou paži a tělo trochu otočí
doleva, při otáčení na místě trochu rozevře kolena. Potom
připojí pravou nohu vpředu k levé, pravá noha je natažená a uvolněnou
a její špička je pozvednutá. Otočí se doleva na bříšku levé nohy.
A upozorňuji, že je třeba dodat tomuto otáčení půvab a eleganci (gratia); má se trochu pozvednout
pravá paže, obě ruce se dají pod špičku gallone1), paže
jsou v lokti trochu rozšířené. Otočí se jednou dokola (una volta) zvolna, a pokračuje
tolikrát, aby se otočilo kolem alespoň třikrát, čtyřikrát nebo více,
kolik se svede; dodržuje se tentýž řád. A nakonec se ocitne ve výhledu
na stejném místě a při ukončení tomu dodá trochu půvabu a elegance (gratia) tím, že trochu
rozevře kolena. Doporučuji držet tělo i hlavu v točení dokola ,
rovně (dritta), i oči ať tančí. A nedělat to, co někteří nezdvořilci, kteří otáčejí
nejprve tělo a pak hlavu, nebo zírají s pusou otevřenou
do vzduchu. Těchto chyb je třeba se vystříhat, neboť jsou přihlížejícím odporné na pohled,
aby mohl být uvedený obrat ukončen půvabně a elegantně (gratiosamente). Toto pravidlo (regola) se
dodržuje při učení všech dalších obratů (girate), jež jsou uvedeny níže.

MOdo d'imparare la prima girata, overo zurlo, come si vede nella presente
figura, stando la persona à piè pari co'l sinistro un poco più
inanzi del destro si leverà un poco sù la punta del piè, è nell'istesso tempo
alzerà un poco il braccio destro rivolgendo alquanto la persona
alla sinistra, & nel rivolgerla al suo luogo aprirà un poco le ginocchia. doppò
giungendo il piè destro dinanzi al sinistro con la gamba destra stesa, & la punta
del piè alta; si volterà alla sinistra tenendo in terra solo il petto del piè sinistro,
avvertendo nel voltare attorno di darli gratia; alzando un poco più il braccio
destro, e mettendo ambedue le mani sotto la punta del gallone con le braccia
al gombito un poco larghe, & girando attorno una volta adagio tornarà à replicare
sino à tanto, che si volterà intorno almeno tre volte, ò quattro, ò più
che si potrà, tenendo il medesimo ordine, & al fine di esso si troverà in prospettiva
nel medesimo luogo dandogli un poco di gratia nel finire con allargare al
quanto le ginocchia avertendo nel girare intorno che si ha da tenere la persona,
& la testa dritta, & gli occhi balli, & non fare, come alcuni sgarbati, che voltano
prima la persona, è poi la testa, overo stanno con la bocca aperta guardando
all'aria. è questi difetti si devono fuggire per non fare sconcia vista à riguardanti;
& acciò che si possa finire gratiosamente la detta girata; questa regola si
terrà sempre nell'imparare altre girate, che si diranno più à basso.

Uvedu druhy obratů (girate), které se dělají různými způsoby.

Diece sono le sorti delle girate, che si fanno in diversi modi.

Obraty s pravou nohou vpředu.

Girate co'l piè destro inanzi.

Se skůčkem s pravou nohou vpředu.

Co'l saltino co'l piè destro dinanzi.

S pravou nohou vzadu u nohy.

Co'l piè destro dietro alla gamba.

S pravou nohou na koleni.

Con la gamba destra sopra il ginocchio.

S pravou nohou pozvednutou.

Con la gamba destra in alto.

S pravou nohou vpředu a pak vzadu.

Co'l piè destro dinanzi è poi adietro.

S údery (battute) vzadu pravou nohou.

Con le battute indietro co'l piè destro.

Na pravé noze, a pak na levé.

Sopra il piè destro, & poi sopra il sinistro.

Opakovaná vícekrát, na levé noze.

Replicata più volte sopra il piè sinistro.

Opakovaná pravou nohou se třemi skůčky.

Replicata co'l piè destro con tre saltini.

1) Gallone je galon, prýmek, porta, pásek, stužka, ale také stehno, kyčel; možná je tím míněn kyčelní kloub.

Kategorie: Negri - Regole 2