44 - Trango - ND

PRAVIDLO XLIIII.
O způsobu dělání Trango.

REGOLA XLIIII.
Il modo di far il Trango.

D. Nicméně nyní mi pojďte povědět i o tomto Trango.

D. HORA venite pur à parlarmi di questo Trango.

M. Trango se dělá tak, že pohneš levou nohou a tu dáš
rovně dopředu před pravou, téměř jednu píď (palmo),
ovšem v natočení (fiancheggiando). Když tam levou dáváš, máš
přitom pokrčit obě kolena a trochu je rozevřít.
Když to dokončuješ, máš přitom trochu pozvednout pravou patu,
v rozmezí jedné doby (battuta semibreve) hudby. Toto se dělá
v Barrieře.1) Pak se má ihned pozvednout pravá noha, s ní se má pozvednout
i levá pata a v téže době má klesnout dolů. Když je to
uděláno levou, pohne se stejným způsobem pravou nohou
a pokračuje se tak, že se udělá to, co se dělalo předtím, tak aby byl každý Trango
proveden v rozmezí zmíněné doby (battuta perfetta) hudby, více netřeba.
Pojďme však porozprávět o Zoppetto.

M. Il Trango si fà movendo il piè sinistro, & spingendolo
quasi per dritta linea un palmo più innanzi al destro,
però fiancheggiando; & nel posare il piede sinistro, s'hà nello
stesso tempo da chinar ambe le ginocchia, con allargarle alquanto;
& nel finirlo si hà d'alzare alquanto il calcagno destro, nello
spatio d'una battuta Semibreve di Musica, & questo và fatto
alla Barriera; si dee poi subito alzando il piè destro, con quello levare
il calcagno sinistro, calandolo giù nel spatio medesimo: il che
fatto col sinistro, spingendo il piè destro nel medesimo modo hà da
seguitare à far quanto hà fatto con l'altro piede: tal che ogni Trango
si fà nello spatio di detta battuta perfetta di Musica; nè altro richiede.
Veniamo però à parlare del Zoppetto.

1) Míněn zřejmě tanec Barriera, který se objevuje v obou Carosových sbírkách, v provedení pro dvojici, nebo tři páry. Barrieru najdeme i u Negriho.

Kategorie: Nobiltà - Regole