47 - Costatetto

REGOLA XLVII - DEL COSTATETTO.

Stojí se na spárovaných nohách, pohne se levou, která se odsune půl
kroku stranou od pravé a při klesání se vrátí na místo pravé.
Pravá se má pozvednout spolu s tělem, dělá se přitom
skůček, pak se napřáhne doprava a stejným způsobem se vrátí
na místo levé. Z tohoto vzájemného tlučení (klepání, bušení,...) nohou
bokem1) dostal uvedený skutek jméno Costatetto.

Trouandosi à piedi pari, si muoue il sinistro, & discostandolo mezo
passo per fianco dal destro, si ritorna à calare nel luogo del destro:
ilqual destro ha da esser leuato insieme con la persona, facendosi
vn Saltetto; poi allargando per fianco il destro, si torna col medesimo
ordine quello nel luogo del sinistro. Dal cui batter di piedi per
costato l' vno all' altro, il detto atto ha preso il nome di Costatetto.

1) Costato je bok, a costare (v příčestí costato) znamená stát; může se to vázat k obojímu.

Kategorie: Il Ballarino - Regole