48 - Campanella

REGOLA XLVIII - DELLA CAMPANELLA
O zvonku.

Campanella začíná tím, že levá, která je vpředu, se zasune,
dozadu, to všechno s poskočením na jednu dobu (tempo), udělá se Zoppetto
pravou, a to se nazývá jeden úder zvonu (una battuta di Campanella). Pak
se levá vysune dopředu, pravou se ve stejné době udělá
další Zoppetto, a to je další úder (battuta). Takto se pokračuje, jeden
za druhým, mají se provádět s půvabem. Podle tohoto řádu se mohou dělat
v točení. Kvůli tomu, jakým způsobem se noha rovně dává dozadu a vysunuje dopředu,
podobně jako srdce zvonu, které jej rozeznívá, dostal
tento skutek jméno (Campanella (zvon), takže jakýkoli jiný způsob, jak by byl zván,
bude nesprávný.

La Campanella si principia tirando il sinistro che si trouarà innanzi,
indietro, & tutto ad vn tempo alzandosi, si fa vn Zoppetto
col destro; & questa si dimanda vna battuta di Campanella; poi
spingendo il sinistro innanzi, si fa col destro ad vn tempo medesimo vn'
altro Zoppetto, & questo è vn' altra battuta: cosi seguendo dimano
in mano, s' esserciterà à farla con gratia. Et col medesimo ordine possono farsi
in volta. Et da questo modo di tirar indietro, & spinger' innanzi per
dritta linea il piede, à guisa del martello che suona la Campana, ha preso
quest' atto il nome di Campanella: però in ogn' altro modo che si nomini,
sarà falso.

Kategorie: Il Ballarino - Regole