48 - Cinque passi di due tempi - další

REGOLA XLVIII.

O pětikrocích ve dvou taktech (tempi) gagliardy. Udělá se jeden skok, vyrazí se pravou
dozadu s pozvednutou levou, zmíněnou nohou se dělají tři krůčky dopředu v běhu (in fuga)
a jedna kapriola spezzata (s) levou s dopadem na (sopra) tuto
nohu, dva kroky dopředu a jedna kapriola spezata (s) nohou pravou. Udělá se jedna
kapriola přímá (dritta) paterná a cadenza (s) nohou levou. Je to
jedenáct úderů (botte), dělají se pečlivě, a jsou to dva takty (tempi) zvuku.

DElli cinque passi di due tempi gagliardi. si fa un salto buttando il destro
adietro al sinistro alto, e si fanno tre passetti inanzi in fuga co'l
detto piede, & una capriuola spezzata co'l sinistro cascando sopra esso
pie due passi inanzi e una capriuola spezata col pie destro, e si fa una
capriuola dritta passata cinque volte, e la cadenza co'l pie sinistro; queste sono
undeci botte, & si fanno dispostamente; è sono due tempi di suono.

Ve druhém způsobu se stojí s levým bokem vpředu, udělá se jedna kapriola proplétaná (trecciata)
na zmíněném místě, v natočení pravým bokem dva kroky v běhu (in fuga), jedna kapriola spezzata
(s) nohou levou a dopadem na tuto nohu. Udělají se dva kroky dopředu, kapriola
spezzata (s) pravou, udělá se jeden proplétaný skok (salto trecciato) v točení doleva. Je to
dvanácte úderů (botte), dělají se půvabně, a jsou to dva takty (tempo) zvuku.

Nel secondo modo stando co'l fianco sinistro inanzi, si fa una capriuola trecciata
nel detto luogo, e voltando il fianco destro due passi in fuga, una capriuola spezzata
co'l pie sinistro, cascando sopra esso pie, e si fanno due passi inanzi, & la capriuola
spezzata co'l destro si fa un salto trecciato intorno alla sinistra, e queste
sono dodeci botte, & si fanno leggiadri, e sono due tempo di suono.

Ve třetím se dělá jeden skok na (sopra) levé noze, dva údery (botte) dopředu a dozadu v kapriole
(s) nohou pravou, touto jeden sottopiede a kapriola spezzata (s) levou,
jeden fioretto zmíněnou nohou, dvě kaprioly dopředu na (sopra) jedné noze, a cadenza (s)
pravou. Udělá se jedna kapriola přímá (dritta) paterná a cadenza (s) nohou levou.
Je to jedenáct úderů (botte), dělají se pečlivě, a jsou to dva takty (tempi) zvuku.

Nel terzo si fa un salto sopra il pie sinistro, due botte inanzi è indietro in capriuola,
col pie destro, un sottopiede con esso, e la capriuola spezzata co'l sinistro;
un fioretto col detto pie, due capriuole innanzi sopra un piede, e la cadenza col
destro; si fa una capriuola dritta passata cinque volte, e la cadenza co'l pie sinistro:
e queste sono undici botte, & si fanno disposti, è sono due tempi di suono.

Ve čtvrtém se udělá jeden fioretto contratempo (s) nohou pravou, zanožení a přednožení
(s) levou, jeden sottopiede v kapriole, jeden fioretto (s) řečenou nohou, udělá se jedna
kapriola s dopadem na (sopra) pravou, a zanožením a přednožením levé u zmíněné
nohy. Udělají se dva kroky dopředu v běhu (in fuga), jedna kapriola spezzata (s) levou
s natočením pravým bokem, dělá se jeden sottopiede finto, naotčí se levým bokem
a udělá se jedno zanožení, jedna kapriola spezzata v točení doleva a
cadenza (s) onou nohou. Je to dvacet úderů (botte) a tři takty (tempi) zvuku, dělají se
pečlivě a hbitě.

Nel quarto si fa un fioretto contratempo co'l pie destro due botte indietro e inanzi
co'l sinistro, un sottopiede in capriuola, un fioretto con esso piede, è si fa una
capriuola cascando sopra il destro, e gettando il sinistro adietro, e innanzi al detto
piede, e si fanno due passi innanzi in fuga, è una capriuola spezzata col sinistro
voltando il fianco destro, e si fa un sottopiede finto, e voltando il fianco sinistro
si fa una botta indietro, e una capriuola spezzata intorno alla sinistra, e la
cadenza con esso piede. Queste sono venti botte, e tre tempi di suono, e si fanno
disposte, e preste.

Kategorie: Negri - Regole 2