49 - Recacciata

REGOLA XLIX - DELLA RECACCIATA (O zahánění)

Udělá se jeden úder zvonu (battuta di Campanella)1) levou dozadu, to se pak spustí
a udělá úder (battuta)2), čímž odsune pravou, která se má na tutéž dobu (tempo)
pozvednout a vysunout dopředu; to je jedna
Recacciata. Totéž se pak následně udělá pravou. A kvůli tomuto efektu opětovného zahánění (ricacciare)
jedné nohy druhou dostal tento skutek jméno Recacciata.

Si fa vna battuta di Campanella col sinistro indietro: il quale poi calandosi,
dando vna battuta, si caccia con esso il destro, che ad vn tempo
medesimo si deue leuare, & spingere innanzi: & questa è vna
Recacciata: l' istesso poi segue à fare col destro; & da questo effetto di ricacciare
con vn piede l'altro, ha preso il nome quest' atto di Recacciata.

1) Battuta di Campanella – úder zvonu – je výraz, který se používá pro kývavý pohyb nohy zezadu dopředu a opačně.

2) Podle mého názoru jde opět o symbolický úder zvonu, tedy pohyb nohy jdoucí tentokrát zezadu dopředu.

Kategorie: Il Ballarino - Regole