52 - Pirlotto o Zurlo - ND

PRAVIDLO LII.
O piruetě (Pirlotto) neboli Zurlo na zemi, a odkud se
vzalo takto vzniklé jméno.

REGOLA LII.
Del Pirlotto, ò Zurlo in terra, & donde s'habbia
havuto cosi fatto nome.

Ž. Pane Mistře velice toužím, abyste mi vysvětlil,
jak se má tato pirueta (Pirlotto) dělat a odkud pochází.

D. SIGNOR Maestro desidero sommamente, che mi dichiarate,
come si debba fare questo Pirlotto, & da che derivi.

M. Osoba stojí na spárovaných nohách a levou vysune na půl
chodidla dopředu. Pak připojí pravou nohu do páru k levé,
otočí se hbitě doleva, pozvedajíc obě paty a držíc
na zemi pouze bříško levé nohy, tomu má dodat půvab (gratia) pravou paží,
přičemž poněkud rozpřáhne její loket. Otočí se
dvakrát nebo třikrát, nebo i víc, kolikrát svede. Tělo ponese vzpřímené a nakonec
se bude nacházet ve výhledu (in prospettiva) na tomtéž místě. Ukončí jej
půvabně (gratiosamente), s trochu rozšířenými koleny, a upozorňuji, ať
se v závěru nevychýlí ani na jednu stranu (jak to někteří dělají).
Kvůli tomuto točení na způsob víření (pirlo)1) (který někteří nazývají zvou gomitolo2),
či ghiomero3)), aby vyjádřili, že se sghiombera4), protože se točí. Odtud se vzalo
toto jméno.

M. Stando la persona à piedi pari, spingerà il sinistro mezzo
piede innanzi: di poi unendo il piè destro al pari del sinistro, si
volterà con prestezza alla sinistra, levando ambe le calcagna, & tenendo
in terra solo il petto del piè sinistro, gli dee dar gratia col braccio
destro, allargando alquanto il gomito di quello; & girandosi
due ò tre volte, ò quanto più potrà, portando la persona dritta, al
fine di esso, si trovarà in prospettiva nel medesimo luogo finendolo
gratiosamente, con allargare alquanto le ginocchia; avertendo nel
farlo di non trabuccare da nessuna banda, (come alcuni fanno) &
per questo girare à modo d'un pirlo (che altri chiamano gomitolo,
ò ghiomero di rese) quando si sghiombera, perche gira; hà pigliato
per questo il nome.

1) Tady za staletí došlo k jazykovému posunu. Z podobnosti slov i popsaného pohybu je jasné, že jde o piruetu. Ale pro točení a víření už dnešní italština používá výraz prillo.

2) Gomitolo v dnešní italštině znamená klubko, klubíčko, chuchvalec, chomáč, chumel.

3) Význam tohoto slova se mi nepodařilo najít.

4) Ani tady jsem při hledání významu nebyla moc úspěšná. Možná souvisí s dnešním výrazem sgomberare, což mimo jiné znamená odklidit, odstranit, uvolnit.

Kategorie: Nobiltà - Regole