53 - Variace pro dámy

REGOLA LIIII1)

Pravidlo a způsob, podle nějž mají spanilé a půvabné dámy tančit
s kavalírem gagliardu na slavnostech. Doporučuji, aby ve všech
variacích, které se v gagliardě dělají, byli k sobě vždy obráceni
tváří v tvář. Poté, co udělali poklonu (Reverenza) a promenádu, otočí
se proti sobě, jeden v úpatí a druhý v čele tance.

REgola è forma con la quale debbono le vaghe, e leggiadre Dame ballare
la gagliarda sopra le feste co'l Cavaliero, Avvertendo che'n tutte
le mutanze che si fanno in essa gagliarda, si volgeranno sempre
amendue à faccia, à faccia dopò haver fatta la Reverenza è passeggiato, l'uno
à piedi, & l'altro à capo del ballo voltandosi all'incontro.

Dáma udělá čtyřikrát cinque.P. (s) nohou levou, a (s) pravou, a vždy se otočí
půlobratem (mezza volta), když jdou proti sobě jeden na místo druhého.

La Dama farà quattro volte i cinque.P. co'l pie sinistro, è co'l destro voltando
sempre mezza volta passando l'uno al luogo dell'altro all'incontro.

První variace. Dáma udělá dva .P. (s) levou a klade přitom nohy na zem; jeden dopředu
a druhý dozadu, jeden .P. vpředu výše, a cadenza pravou. Pak udělá
totéž tou pravou. Potom se udělají tři .P. bez skůčku levou,
bokem jde doprava a obrací se řečeným bokem; udělá jeden .P. dopředu (s)
bokem doprava. Tato variace má 18.úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby. Potom
ve třech2) taktech (tempi) hudby běží (s) passi minuti dvakrát, doleva
a doprava na způsob dvou kruhů, které se vzájemně dotýkají a vrátí se na své místo3),
Pak ve čtyřech taktech (tempi) hudby běží (s) passi minuti a udělá čtyři
půlobraty (mezze volte) doleva a doprava, přičemž jdou na místo toho druhého a obrátí se
tváří k sobě. Doporučuji nedělat slyšitelný hluk trepkami, ani
nezvedat při tančení oči vysoko, ale po krásném způsobu je držet trochu níže,
nezdržovat se na jednom místě a chodit půvabná4) se vzpřímeným tělem, což přítomným poskytne
krásný a líbezný pohled.

Prima mutanza, la Dama fa due .P. co'l sinistro ponendo il piede in terra, un'innanzi
l'altro in dietro un.P. innanzi alto, è la cadenza co'l destro poi si fa'l
medesimo con esso pie destro, doppo si farà tre .P. senza saltino co'l sinistro
per fianco passando alla destra voltando'l detto fianco si fa un' .P. innanzi co'l
pied'alto è la cadenza con esso piè, poi si fara'l medesimo per fianco alla destra
co'l detto piè, questa mutanza è 18.botte, & è quattro tempi di suono doppo
farà tre tempi di suono scorrendo con i passi minuti dando due volte alla sinistra,
è alla destra à modo di due circoli che si tocchano insieme tornando al suo luogo,
poi si farà quattro tempi di suono, scorrendo con passi minuti, dando quattro
mezze volte alla sinistra, & alla destra andando l'uno al luogo dell'altro, voltandosi
la faccia, avvertendo à non far sentire il rumore delle pianelle, ne meno
alzare gl'occhi alti nel ballare, ma con bel modo tenerli un poco bassi, & non
fermi in un'luogo è andare leggiadra è diritta sopra la vita, farà bella è gratiosa
vista à gl'assistenti.

Druhá variace. Dáma udělá jeden P. (s) s levou nohou pozvednutou, přitom se natáčí pravým bokem,
a jeden P. s touto nohou pozvednutou a cadenzu zmíněnou nohou, pak udělá dvě riprese minute
stranou, jednu dozadu levou, druhou dopředu pravou, totéž udělá
pravou nohou. Tato variace má 15 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.
Potom dvakrát poběží v točení jako výše, na způsob dvou kruhů
a vrátí se na své místo. Pak udělá čtyřikrát cinque P., přitom jdou proti sobě
a mění si místa, jak se to dělalo výše.

Seconda mutanza, la Dama farà un P. co'l piè sinistro alto voltando il fianco destro
è un P. con esso piè alto è la cadenza col detto piè, poi farà due riprese minute
per fianco, una indietro co'l sinistro, l'altra innanzi co'l destro, si farà il medesimo
co'l piè destro, questa mutanza è de 15.botte, & di quattro tempi di suono
dopò farà scorrendo due volte attorno come di sopra, à modo di due circoli
tornando al suo luogo, poi farà quattro volte li cinque P. contrapassando l'uno
al luogo dell'altro come s'è fatto di sopra.

Třetí variace. Dáma udělá čtyři P. vždy (s) levou nohou stranou doprava
jeden dopředu (s) nohou výše, druhý dozadu na způsob cadenza, pak udělá znovu
další dva P. (s) řečenou nohou, pak se dělají cinque P. minuti běžíc v točení
doprava a cadenza onou a dva P. jeden dopředu, a druhý dozadu, kladouc
obě dvě nohy na zem, jeden P. dopředu (s) pravou výše a cadenza
onou nohou dělá se pak stejně tak stranou doleva (s) nohou pravou, tato variace
je 13.úderů (botte), & tři takty (tempi) zvuku, pak se dělají čtyři takty (tempi) zvuku běžíc
(s) passi minuti jak bylo děláno výše, jdouce jeden na místo druhého,
obracejíce se proti sobě.

Terza mutanza, la Dama farà quattro P. sempre co'l piè sinistro per fianco alla destra
un'innanzi co'l pied'alto, l'altro indietro à modo di cadenza, si ritornarà poi
à fare gl'altri due P. co'l detto piede, poi si fanno cinque P. minuti scorrendo attorno
alla destra è la cadenza con esso e due P. un'innanzi, è l'altro indietro, ponendo
tutti due li piedi in terra, un P. innanzi co'l destro alto è la cadenza con
esso piè si fa poi altretanto per fianco alla sinistra co'l piè destro, questa mutanza
è di 13.botte, & di tre tempi di suono, poi si faranno quattro tempi di suono scorrendo
con li passi minuti come s'è fatto di sopra, passando l'uno al luogo dell'altro,
voltandosi all'incontro.

Čtvrtá variace, Dáma udělá jedenkráte (una volta)5) cinque P. (s) nohou levou obracejíc se oním
bokem, pak se dělají dvě riprese minute, jedna dopředu levou, a druhá dozadu
pravou pak se dělají cinque P. jedenkrát (una volta)6) (s) nohou pravou, obracejíc se oním bokem,
a dvě riprese jako, už bylo děláno tato variace je 13.úderů (botte), & a tři takty (tempi)
zvuku; potom udělá běžíc dvakráte v točení jako výše na způsob
dvou kruhů, vracejíc se na své místo, pak se udělá .Rx. spolu se skutky řečenými
výše v regole páté.

Quarta mutanza, la Dama farà una volta i cinque P. co'l piè sinistro voltando esso
fianco, poi si fanno due riprese minute, una innanzi co'l sinistro, è l'altra indietro
co'l destro poi si faranno li cinque P. una volta co'l piè destro, voltando esso fianco,
è le due riprese come, s'è già fatto questa mutanza è di 13.botte, & è tre tempi
di suono; doppo farà scorrendo le due volte attorno come di sopra à modo di
dui circoli, tornando al suo luogo, poi si farà la .Rx. insieme con l'attioni dette
di sopra nella regola quinta.

V tomto tanci gagliarda by se mohly dělat mnohé kroky a variace, vynechám je ale, abych
nezačal být nudný. Na tomto místě postačí, že tančení má být zdobeno důstojností
a dobrými způsoby přislušejícími vynikající dámě. Tím mám za to, že bylo řečeno tolik,
kolik bylo zapotřebí.

In questo ballo della gagliarda si potrebbono fare molti passi è mutanze, mà per non
arreccar noia tralasciarolle è basterà haver quì posto'l fiore del ballare con gravità,
& decoro di una Dama Illustrissima, & con questo parmi di haver detto
quanto può essere di mestieri.

1) V pořadí je to Regola padesátá třetí, ale v originále má číslo LIIII, stejně jako ta, která následuje za ní.

2) Musejí to být čtyři takty, jde zjevně o tiskovou chybu.

3) Nejspíše oběhne pomyslnou "osmičku".

4) Je tu použit výraz leggiadra, což v dnešní italštině znamená: půvabná, rozkošná, roztomilá, něžná, spanilá, příjemná, zábavná.

5) Mohlo by to být i tak, že se těmi pětikroky otočí. Una volta může být také jeden obrat.

6) Viz poznámka č. 3.

Kategorie: Negri - Regole 2