55 - Campanella - ND

REGOLA LV.
O Campanella, totiž, jak se má dělat
a odkud pochází.

REGOLA LV.
Della Campanella, cioè, come si dee fare,
& donde derivi.

D. Jen vyprávějte, rád vám naslouchám.

D. DITE pure, che volontieri v'ascolto.

M. Campanella začíná tak, že zanožíš levou, která
se nachází vpředu; vše na jednu dobu (tempo), pozvedneš se
a uděláš jeden Zoppetto pravou; toto se nazývá battuta
di Campanella
. Pak přednožíš levou a pravou
ve stejné době (tempo) uděláš další Zoppetto, a to je další
battuta. Takto se postupně pokračuje a cvičí její dělání s půvabem a elegancí (gratia).
Stejným způsobem se mohou dělat v otáčení (in volta). Doporučuji, ať
se battuta začíná dozadu a vzadu ať končí. Tento
způsob zanožování a přednožování nohy v rovné linii
se děje po způsobu srdce rozeznívajícího zvon (Campanella), první úder (botta) ve znění
se dává dozadu a vzadu je také úder (botta) poslední, když
už nechceme, aby dále zněl. Kvůli tomu vzniklo jméno Campanella:
takže všechny ostatní způsoby, jimiž se nazývá; jsou nesprávné. To ti postačí
k jejímu osvojení, a proto ti půjdu povědět o Recacciata.

M. La Campanella si principia tirando in dietro il sinistro, che
si trovarà havere innanzi; & tutto ad un tempo alzandosi,
si fà un Zoppetto col destro; & questa si dimanda una battuta
di Campanella; poi spingendo il sinistro innanzi, si fà col destro
ad un tempo medesimo un'altro Zoppetto, & questa è un'altra
battuta: cosi seguendo di mano in mano si essercita à farla con gratia:
& col medesimo ordine possono farsi in volta, avertendo che
in dietro si principia la battuta, & in dietro deve finire. Et dà questo
modo di spingero in dietro, & innanzi per dritta linea il piede,
à guisa del martello, che suona la Campanella, la prima botta nel sonar
la dà in dietro, & in dietro finisce di dar la botta, quando non
vol, che suoni più. Et per questo hà preso il nome di Campanella:
però in ogn'altro modo, che si nomini; sarà falso, & ciò ti basterà
per impararlo, & perciò mi verrò à dirti della Recacciata.

Kategorie: Nobiltà - Regole