59 - Cadenza in Gagliarda - ND

PRAVIDLO LIX.
Cadenza v Gagliardě.

REGOLA LIX.
Della Cadenza in Gagliarda.

D. Vyřešil jste to dobře a neprodleně, přejděme tedy ke Cadenze.

D. BEN tosto vi sete spedito, veniamo pure alla Cadenza.

M. Nejprve se vpředu pozvedne levá noha a zanoží se,
to vše na jednu dobu (tempo). Trochu se nadzvedneš a dopadneš
oběma nohama na zem, tedy s levou vzadu a s pravou
vpředu. A kvůli tomuto efektu, kdy obě nohy dopadnou na zem ve stejnou dobu (tempo)
dostal tento skutek jméno Cadenza. Při různých variacích
se nakonec v jejich závěru dělává tatáž Cadenza,
tou nohou, která se nachází ve vzduchu. Protože k ní
jsem ti řekl, co jsem měl, chci přejít k pojednání
o Spezzato Puntato.

M. Prima si alza il piè sinistro innanzi, & tirandosi in dietro
tutto ad un tempo alzandosi alquanto, si casca con
amendue li piedi in terra, cioè col sinistro in dietro, & con il destro
innanzi. Et da questo effetto di cascare ad un'istesso tempo con
amendue i piedi; hà preso quest'atto il nome di Cadenza, & facendo
qualche mutanze trovandosi al fin d'esse per concluderla faranno, col
piede che si truova in aria, la medesima Cadenza. Ch'è quanto di
lei t'habbia à dire, volendo passare à ragionar dello Spezzato
Puntato.

Kategorie: Nobiltà - Regole