Alta Sergarda - IB

ALTA SERGARDA
Cascarda;
ku chvále nejjasnější paní
Martie Rustici Sergardi,
ušlechtilé paní Římské

ALTA SERGARDA
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIG. MARTIA RVSTICI SERGARDI,
Gentildonna Romana.

Osoby stojí proti sobě, pak udělají
Riverenza minima, dva Seguiti spezzati
v kruhu, čtyři Trabuchetti proti sobě, další
Seguito spezzato v točení doleva a Cadenza
pravou nohou naproti. Pak udělají doleva
dvě Riprese, dva Trabuchetti s levým bokem
ven a jeden Seguito spezzato, každou věc začínají levou nohou,
a Riverenza udělají pravou. Totéž dělají i opačně
s pravým bokem ven.

Stando le persone all'incontro, faranno dopo
la Riuerenza minima, due Seguiti spezzati in
ruota, quattro Trabuchetti incontro, un'altro
Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza
col piè destro incontro: alla sinistra poi faranno
due Riprese, due Trabuchetti col fianco sinistro
in fuori, & un Seguito spezzato, principiando ogni cosa col piè sinistro,
& facendo la Riuerenza col destro. Il medesimo faranno anco al fianco
destro in fuori per contrario.

Ve druhé části dělají v kruhu čtyři Seguiti spezzati, začínají je
levou nohou, dvě Scambiate, jednu doleva a druhou
doprava. Pak udělají znovu doleva tytéž
Riprese, Trabuchetti a Spezzato, i Riverenza, ale pravou nohou;
a totéž udělají opačně doprava.

Nel secondo tempo, faranno in ruota quattro Seguiti spezzati, principiandoli
col piè sinistro, & due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra
alla destra: poi di nuouo tornaranno à fare alla sinistra le medesime
Riprese, Trabuchetti, Spezzato, & Riuerenza, ma col piè destro; &
lo stesso faranno alla destra per contrario.

Ve třetí části dělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), jeden
Passo grave doleva a Riverenza pravou nohou, když ji dělají
dotknou se pravou rukou. Pak se touto pravou nohou točí ve výhledu(inprospettiva) a udělají
další dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), jeden
Passo grave a Riverenza levou nohou, a dotknou se levou rukou.
Potom znovu udělají stejné Riprese, Trabuchetti, Seguito
spezzato doleva
a Riverenza pravou nohou, totéž
udělají opačně doprava.

Nel terzo tempo, faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati, un
Passo graue alla sinistra, & la Riuerenza col piè destro, toccando la Fè
destra nel fare la Riuerenza: Dopò col medesimo piè destro, si voltaranno inprospettiua, & faranno
due altri Seguiti spezzati fiancheggiati, con un
Passo graue, & la Riuerenza col piè sinistro, toccando la Fè sinistra.
Dopoi tornaranno à fare le medesime Riprese, Trabuchetti, & Seguito
spezzato alla sinistra, con la Riuerenza col piè destro; & lo stesso
faranno alla destra per contrario.

V poslední části dělají v kruhu dva Seguiti spezzati a jeden
Seguito semidoppio, začínají levou nohou, totéž udělají
opačně doprava. Potom udělají doleva dvě Riprese, čtyři
Passi presti, dva dozadu a dva v natáčení (fiancheggiati) dopředu trangati,
dva Seguiti točené doleva, & dva Passi presti dopředu, začínajíce
vše začínají levou nohou, a Cadenza udělají pravou nohou naproti,
tak jak se to dělalo na začátku. V závěru tohoto ještě ukončí
popsanou Cascardu poklonou (Riverenza).

Nell'ultimo tempo, faranno in ruota due Seguiti spezzati, & un
Seguito semidoppio, principiandoli col piè sinistro: il medesimo faranno
alla destra per contrario. Dopò alla sinistra faranno due Riprese, quattro
Passi presti, due indietro, & due fiancheggiati innanzi trangati, con
due Seguiti volti alla sinistra, & due Passi presti innanzi, principiando
ogni cosa col piè sinistro, & facendo la Cadenza col piè destro incontro,
come fecero nel principio: al fine della quale porranno anco fine con
la Riuerenza alla detta Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance