Arena

Titulní list Arenova díla, vydání z roku 1670

Antonius Arena (1500? - 1544)

Všestranně vzdělaný právník a válečník, básník a taneční nadšenec.

Narodil se v Solliès v Provenci. Od roku 1519 studoval práva v Avignonu. Později strávil dlouhá léta ve válce a až do své smrti pracoval jako právník v Saint-Rémy.

Do taneční historie vstoupil jako autor díla: Antonius Arena Soleriensis ad suos compagnones studiantes qui sunt de persona friantes, bassas dansas in galanti stilo compositas. Cum guerra Romana causa solatii mandat.
Tedy: Antonius Arena Solliéský věnuje svým studijním druhům a přátelům basse danses a vypráví o římské válce. Taneční umění dostalo přednost před válečným.

Dílo poprvé vyšlo snad kolem roku 1520 a pak ještě v mnoha dalších vydáních - do roku 1770 celkem padesátkrát (27 vydání v Lyonu a 23 v Paříži). Pravděpodobně nevypadala všechna stejně ani co do obsahu. Žádná jiná čistě taneční sbírka se takového počtu vydání nedočkala, musí tedy obsahovat skutečně zábavné vyprávění. U čtenářů možná přece jen válečné umění dostalo přednost před tanečním...

Jak už název napovídá, dílo pojednává o basse danses, něco se lze dočíst i o bránlech, galliardě a o tanečních pravidlech.

Kategorie: Encyklopedie