Copia Felice - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Copia Felice COPIA FELICE
BALLETTO,
ku chvále slovutné
paní Clelie Farnese Cesarina,
markýzy di Cività Nuova.

COPIA FELICE
BALLETTO,
IN LODE DELL'ILLUSTRISSIMA
SIGNORA CLELIA FARNESE
CESARINA,
Marchese di Cività Nuova.

Dáma je v začátku představovaného tance
v čele sálu a muž v úpatí, jako
na obrázku, on sám udělá Riverenzu
grave
a po něm dáma. Pak udělá jednu Puntatu
levou nohou dopředu, dáma udělá totéž,
ale levým bokem dopředu. Pak on udělá
další Puntatu pravou nohou a natočí se pravým bokem ven, dáma
udělá totéž. On udělá ještě dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) a ona rovněž.
Pak se uchopí za ruce, udělají dva Trabuchetti a dvě Riprese
doleva, začnou je levou nohou. Totéž udělají doprava
a začnou pravou nohou. Pak muž pustí pravou ruku
dámy, oba se obrátí proti okolostojícím a udělají
spolu Riverenzu. V promenádě pak udělají dvě Puntate, dva Passi
gravi
a jeden Seguito ordinario, začínají je levou nohou, a totéž
udělají od pravé nohy. Potom pustí zmíněnou ruku
a udělají spolu dva Seguiti ordinarii v točení doleva, pak
naproti udělají další dva v natáčení (fiancheggiati), se dvěma Trabuchetti
a Riprese doleva, začínají levou nohou, totéž
udělají doprava pravou nohou, a Riverenzu.

LA Dama, nel principiar' il presente Balletto,
starà in capo alla Sala, & l'Huomo in piedi, come
si ha nel disegno, il quale seco farà la Riverenza
grave, et la Dama dopò lui: poi farà una Puntata
col piè sinistro innanzi, & la Dama farà il medesimo,
ma col fianco sinistro innanzi: Poi egli farà
un'altra Puntata col piè destro, voltando il fianco destra per dentro, & la Dama
farà il medesimo; Egli anco farà due Seguiti fiancheggiati, et essa parimente.
Si pigliaranno poi le mani facendo due Trabuchetti, & due Riprese
al fianco sinistro, principiandoli col piè sinistro. Il medesimo faranno al fianco
destro, principiando col piè destro: poi l'huomo lasciarà la man destra
della Dama, & si volteranno amendue incontro à i circostanti, facendo
insieme la Riverenza. Passeggiando, faranno poi due Puntate, due Passi
gravi, & un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro: & lo
stesso faranno, principiando col piè destro: dopò si lasciaranno detta mano,
& faranno insieme due Seguiti ordinarij volti alla sinistra: poi
all'incontro ne faranno altri due fiancheggiati, con due Trabuchetti, &
Riprese al fianco sinistro, principiandoli col piè sinistro: & il medesimo
faranno al fianco destro col piè destro, & la Riverenza.

Pak se uchopí za pravou ruku a udělají dva Passi gravi a jeden Seguito
ordinario
. Pak se pustí, udělají další dva Passi gravi a jeden Seguito
ordinario
, v točení doleva, druhou část začnou pravou nohou,
ale vymění si místo. Pak spolu udělají dvě Puntate, jednu
levou nohou a levým bokem se natočí dopředu směrem ven, druhou
pravou nohou a i pravým bokem se natočí ven, stále hrdě (pavoneggiandosi).
Pak zamíří doleva, udělají dva Passi gravi a jeden
Seguito ordinario a ocitnou se naproti sobě. Potom ještě jednou udělají
znovu tytéž Puntate v natáčení (fiancheggiate), začínají je pravou nohou,
zamíří doprava dvěma kroky (Passi) a jeden Seguito. Proti sobě pak udělají
dva Trabuchetti a dvě Riprese doleva, začnou je
levou nohou, totéž udělají pravou nohou doprava, a naproti
Riverenzu.

Pigliaranno poi la Fè destra, facendo due Passi gravi, & un Seguito
ordinario: poi lasciandosi, faranno altri due Passi gravi, & un Seguito
ordinario, volti alla sinistra, principiando la seconda parte col piè destro,
ma cambiando luogo: poi insieme faranno due Puntate, una col piè
sinistro, voltando il fianco sinistro innanzi per dentro, & l'altra col piè
destro, voltando il fianco destro con l'altro per dentro, pavoneggiandosi
sempre: poi voltandosi alla sinistra, faranno due Passi gravi, & un
Seguito ordinario, ritrovandosi all'incontro: Dopò tornaranno à far di
nuovo le medesime Puntate fiancheggiate, principiandole col piè destro,
& voltando alla destra li due Passi, & il Seguito: all'incontro faranno
poi due Trabuchetti, & due Riprese al fianco sinistro, principiandole col
piè sinistro: il medesimo faranno col piè destro al fianco destro, & all'incontro
la Riverenza.

Pak se uchopí levou rukou a udělají tytéž věci, které dělali
v držení za ruku pravou, oba se ovšem vrátí na své místo.

Pigliando poi la Fè sinistra, si faranno le medesime cose, che haranno
fatte nel pigliar la Fè destra, ritornando però ogn'uno al suo luogo.

Na zrychlenou hudbu (sciolta) Sonaty.
Udělají dvě Puntate dopředu v natáčení (fiancheggiate), jednu dopředu levou nohou,
druhou dozadu pravou. Jednu Continenzu doleva a jeden
Seguito finto doprava, nakonec se trochu se sníží v kolenou a udělají
to na způsob poloviční poklony (meza Riverenza). Potom udělají dva Seguiti ordinarii dopředu,
další dva scorsi, zamíří doleva a vymění si místo. Naproti
udělají další čtyři Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati) dopředu,
uchopí se za ruce, pak udělají dva Trabuchetti gravi a dvě Riprese
doleva levou nohou. Totéž udělají pravou nohou doprava.
Pak má muž pustit pravou ruku dámy, otočí se
do výhledu, totiž naproti okolostojícím, a půvabně ukončí
tanec (Ballo), tím, že spolu udělají Riverenzu.

Alla sciolta della Sonata.
Faranno due Puntate innanzi fiancheggiate, l'una innanzi col piè sinistro,
& l'altra indietro col destro: una Continenza alla sinistra con un
Seguito finto al destro: calando alla fine un poco le ginocchia, & facendo
à modo di meza Riverenza: dopò faranno due Seguiti ordinarij innanzi,
& altri due scorsi, voltando alla sinistra, & cambiando luogo, Incontro
faranno altri quattro Seguiti ordinarij fiancheggiati innanzi, &
pigliandosi le mani, faranno poi due Trabuchetti gravi, & due Riprese
alla sinistra col piè sinistro. Il medesimo faranno al fianco destro col piè
destro. Poi l'Huomo ha da lasciar' la man destra della Dama, voltandosi
in prospettiva, cioè all'incontro à i circostanti, & finiranno gratiosamente
il Ballo, con il far' insieme la Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance