Corrente - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Corrente

BALLETTO VE DVOU, ZVANÝ CORRENTE, PŘIMĚŘENÝ
autorově způsobu.
Pro slovutnou Paní Paní Annu Coira,
a Raverta.

BALLETTO A DUE DETTO LA CORRENTE, MESSO IN
uso dall'Auttore.
In gratia dell Illustrissima Signora la Signora Anna Coira,
è Raverta.

Chce-li kavalír tančit tento tanec (ballo) ve společnosti,
odloží svůj plášť a meč, aby byl půvabnější a něžnější (leggiadro),
pak půjde vyzvat a uchopit dámu, jak lze vidět na následujícím obrázku.
Spolu udělají .Rx., po níž se trochu procházejí
ve směru tance, a tak dělají v promenádě (li) .S.
čtyři .P. v běhu se skůčkem, začínají levou nohou
dopředu, první krok pravou nohou položí k levé patě. Pak se udělá
jeden .P. touto nohou, potom se udělá další .P. ve skůčku a cadenza
s pravou nohou vpředu. Totéž se udělá tak, že začne zmíněná pravá noha.
Když kavalír udělal .P. podle své libosti, bude tančit naproti,
udělá pak sottopiedi stranou, na jednu i na druhou stranu, ricacciate
udělá v couvání, přechází kolem z jedné strany na druhou
a střídá směry. A pokud by dáma neuměla udělat
uvedené .P., udělá .S. ordinarii se skůčkem, namísto sottopiedi udělá
.R. a místo recacciate udělá fioretti .SP.. Pak, když si dosyta
zatančili, půjde tuto dámu vyzvat a uchopit další kavalír, budou tančit spolu
a udělají tytéž pohyby. První kavalír udělá .Rx. a vrátí se na
své místo. Další dáma půjde vyzvat a uchopit kavalíra, také si
spolu zatančí jako ti první, další dáma také udělá .Rx. a pak se vrátí
na své místo. A tak se v této corrente postupně pokračuje až do
ukončení tance.

VOlendo ballare esso ballo in Compagnia, il Cavaliero acciò che
più leggiadro sia, porrà in disparte la sua cappa, e la spada,
poi anderà à pigliar la dama, come si vede nella seguente figura,
& insieme faranno la .Rx. dapoi passeggieranno un puoco
per lo ballo, e tantosto faranno il passeggio, con li .S. de
quattro .P. in fuga col saltino, cominciando col piè sinistro
innanzi, ponendo il primo passo il piè destro al calcagno del sinistro, si fa poi
un .P. con esso piede, dopò si farà un'altro .P. in saltino, e la cadenza col
piè destro; innanzi, & il medesimo si fa cominciando col detto piè destro,
come il cavaliere haverà fatto li .P. à suo piacere, contrapassando si
farà poi li sottopiedi per fianco da una parte, & dall'altra, & le ricacciate
si fanno andando indietro, & aggirando intorno da una parte e dall'altra,
scambiando hora una mano, & hora un'altra, se la dama non potesse fare li
detti .P. farà li .S. ordinarij col saltino, & in cambio delli sottopiedi farà
la .R. & delle recacciate farà li fioretti .SP. poi che haveranno ballato al
suo piacere, un'altro cavaliere anderà à pigliare essa dama e balleranno insieme,
e faranno le medesime attioni, il primo Cavaliero, fa la .Rx. & torna al
suo luogo, un'altra dama andarà à pigliar il Cavaliero, e balleranno anch'essi
insieme, come fecero li primi, l'altra dama anch'ella fa la .Rx. & poi torna
al suo luogo, & cosi si seguita essa corrente di mano in mano sino che farà
finito'l ballo.

Hudba s loutnovou tabulaturou tance Corrente. Jsou to tři části, první se
dělá dvakrát, druhá dvakrát, třetí dvakrát, a tak se pokračuje
až do konce tance.

La Musica con la Intavolatura di leuto del ballo della Corrente, è tre parti, la prima si
fa due volte, la seconda due volte, la terza due volte, e cosi si seguita
sino al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance