Domenico da Piacenza

Masolino da Panicale: Uzdravení mrzáka (detail), 1426-271)

Domenico da Piacenza, zvaný též Domenico da Ferrara (1400? - 1470).

Jeden z prvních tanečních mistrů italského quattrocenta. Jeho jméno je od roku 1439 zmiňováno v registrech Ferrary. Předpokládá se, že byl ve službách dvora d´Este, s touto rodinou ho pojily úzké vztahy. Doprovázel ji na cestách, třeba při příležitosti svatby Beatrice d´Este s Tristanem Sforzou v Miláně, na níž tančil s vévodkyní Biancou Marií Sforza. Byl rytířem Zlatého rouna a i když o tom není zmínka v žádném dokumentu, předpokládá se také, že byl držitelem titulu dvorního tanečního mistra.

Je autorem traktátu De arte saltandi et choreas ducend (Paris, Bibliotheque Nationale, fonds ital. 972), který pochází pravděpodobně z první poloviny 15. století.

Domenicovými žáky byli další pánové, kteří se (doslova) zapsali do taneční historie: Antonio Cornazano a Guglielmo Ebreo.

Na internetu:
kopie (faksimile) uveřejněná na stránkách Grega Lindahla.

1) Jak Domenico vypadal, nevíme, obrázek nám ukazuje kavalíry, kteří byli jeho současníky.

Kategorie: Enc-Quattrocento | Encyklopedie | Taneční mistři