Il Papa

Pod tímto označením je znám italský rukopis z počátku 16. století, věnovaný tancům.

Přesný název zní Manoscritto di balletti composti da Giovannino e Il Lanzino e Il Papa, Scritto da Cosimo Ticcio (česky Rukopis tanců, které složil Giovannino a Il Lanzino a Il Papa, a sepsal Cosimo Ticcio).

Il Papa, jmenovaný mezi autory, není hlavou církve, jde o přezdívku tanečního mistra.

Do rukopisu, přesněji do jeho přepisu, lze nahlédnout i na internetu:
Il Papa - přepis s vysvětlivkami v angličtině.

Kategorie: Encyklopedie | Taneční mistři