Inarborare

Výraz inarborare už v dnešních slovnících nenajdeme. Ale v tanečních sbírkách Carosa a Negriho se objevuje dost často, hlavně v souvislosti s krokem Zoppetto nebo s gagliardovými - gaillardovými kroky. Objevuje se také ve tvaru inarborando.1)

Domnívám se, že výraz inarborare znamená něco jako rozvětvit, v tanci pak unožit nohu lehce šikmo dopředu - což se právě dělá ve zmíněném Zoppetto a v gagliardových krocích.

1) Pro milovníky gramatiky: je to gerundium, tvar, který se do češtiny většinou překládá pomocí přechodníků.

Kategorie: Enc-Cinquecento