Negri

thumb|right|250px|Cesare Negri Cesare Negri Milanese řečený il Trombone (1535/36 - po r. 1604)

Významný italský (milánský) taneční mistr. V té době patřil ovšem Milán Habsburkům, a to je důvod poměrně úzkých vazeb ke španělskému prostředí a zemí Svaté říše národa německého - nejen samotného města, ale i jeho nejslavnějšího tanečního mistra.

Cesare Negri měl vynikající klientelu, mezi jeho žáky se zařadily mnohé významné a urozené osobnosti. Tím nejznámějším byl jedenáctiletý rakouský princ Rudolf, pozdější císař Rudolf II.. Negri tančil před významnými osobnostmi své doby a pohyboval se ve velmi vybrané společnosti.

Negri zanechal obsáhlé dílo o italském tanečním stylu konce 16. století, které obsahuje i velké množství jeho vlastních choreografií - balli. Toto dílo vyšlo ve dvou vydáních: poprvé roku 1602 pod názvem Le Gratie d'Amore, podruhé roku 1604 jako Nuove Inventioni di Balli.

Negri si byl dobře vědom faktu, jak mnoho znamená pro reklamu a prezentaci důležitosti své osoby i své profese možnost pochlubit se známostí s významnými osobami a účastí na mimořádných slavnostních příležitostech. Tomuto úctyhodnému výčtu věnuje podstatnou část prvního traktátu svých sbírek. Pozornost věnuje i uvedení jmen svých významných žáků a tanečních mistrů své doby (mezi nimi např. Caroso, Compasso, Beccaria...). V záhlaví popisu každého tance Negri dedikaci okrášlenou tituly obdarované osoby - je to vždy dáma.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři