Le Gratie d'Amore

Pod tímto názvem1) vyšlo roku 1602 pojednání o tanci, jehož autorem je milánský taneční mistr Cesare Negri.

Roku 1604 pak Negri vydal tutéž sbírku podruhé, ovšem s pozměněným názvem: Nuove Inventioni di Balli.

1) Doslova znamená "Půvaby lásky".

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie