Nuove Inventioni di Balli

Titulní list díla

Druhá taneční sbírka milánského tanečního mistra Cesare Negriho, která byla vydána roku 1604. Obsahem se shoduje s Negriho první sbírkou Le Gratie d'Amore.

V Národní knihovně v Praze se dochoval výtisk sbírky Nuove Inventioni di Balli, který patříval jednomu z dvořanů Rudolfa II. (ex. lib. Francisci Godefridi Troili à Gessoth, E.C.Maiestatis, consiliarii anno 1618).

Je členěna do tří částí. Úvod je věnován zdvořilostem a oslavným básním, po nich následuje první část (Trattato Primo), kterou Negri pojal osobitým způsobem, který v soudobých tanečních sbírkách nemá obdobu. Začíná výčtem 45 nejlepších italských tanečních mistrů Negriho časů - jsou mezi nimi i Beccaria, CarosoCompasso. Dále Negri zmiňuje místa, která navštívil a kde působil jako tanečník, a jmenuje významné osobnosti, před nimiž tančil, líčí významné události a oslavy spojené s tancem, např. návštěvu španělské královny v Miláně roku 1598. Čtrnáct stran zbývajících do konce prvního traktátu věnuje výčtu tanečníků a tanečnic, kteří prošli jeho školou, založenou v Miláně roku 1554.

Druhá část, Trattato Secondo, obsahuje jednak obecná doporučení týkající se chůze a držení těla a používaní součástí garderoby při tanci i mimo něj, jednak pravidla sloužící k vysvětlení pohybů a variací specificky určených pro gagliardě: různé druhy cinque passi, capriol a skoků… Trattato secondo obsahuje celkem 9 doporučení (Avvertimenti) a 55 pravidel (Regole)1). Regola 54 obsahuje popis tance Ballo del piantone a poslední regola 55 se věnuje gagliardové variaci zvané Zoppa.

Třetí část, Trattato Terzo se pak zabývá dalšími tanečními kroky a variacemi. Hned na začátku najdeme zkratky, které Negri používá v zápisech tanců, po nich popisy kroků a pohybů - celkem 25 pravidel (Regole)2). Za nimi následují popisy 43 tanců3), převážně balletti, které sám vytvořil - těch je celkem 22. Výjimku tvoří všeobecně rozšířený tanec nizzarda, který je obdobou provensálské volty, u čtyř tanců (Alta Mendozza, Alta Somaglia, Bassa Gioiosa, La Galleria d'Amore) je jako autor uveden M. Stefano a u dvou tanců (La Bataglia, Il Bigara) autor uveden není. U ostatních (celkem 14) je aspoň poznámka, že je přiměřen autorově způsobu, nebo že ho autor upravil.

Je zajímavé, že Negriho popisy tanečních prvků a kroků se v mnoha případech více než nápadně podobají a někdy i slovo za slovem shodují s popisy mistra Carosa ze sbírky Il Ballarino vydané roku 1581. Negri ji zjevně dobře znal, neboť, jak bylo řečeno výše, jmenuje Carosa mezi proslulými tanečníky svého století a píše o něm, že vydal na světlo překrásnou knihu.4)

Na internetu

Nuove Inventioni Di Balli - kompletní kopie sbírky
Nuove Inventioni... - kopie sbírky, v níž není třeba tak pracně listovat, neobsahuje ale všechny strany
Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni Di Balli (1602/1604) - přepis sbírky

1) Překlad do češtiny v kategorii Negri - Regole 2.

2) Překlad do češtiny v kategorii Negri - Regole 3.

3) Překlad do češtiny v kategorii Negri - tance.

4) Roku 1600, dva roky před první Negriho sbírkou, byla vydána ještě Carosova Nobiltà di Dame, z této knihy ale Negri pasáže nepřebírá.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie