Il Ballarino

Titulní list sbírky

Významné dílo o italském způsobu tance konce 16. století. Jeho autorem je Marco Fabritio Caroso da Sermonetta. Jak bylo tehdy zvykem, sbírka je věnována vlivnému příznivci, jímž byla v tomto případě dáma, Bianca Cappello, velkovévodkyně toskánská, manželka Francesca I. de Medici. Caroso jí ve sbírce věnoval dva tance, Alta Regina a Alba Novela.

Carosovo dílo je rozděleno na dvě hlavní části - Trattati, neboli pojednání. Předcházejí jim úvodní zdvořilosti určené především velkovévodkyni toskánské, pak čtenářům a také samotnému autorovi. Až na straně 14 začíná první pojednání (Trattato primo), v němž Caroso uvádí výčet a popis tanečních pohybů, které se v tancích používají. Těchto konkrétních pokynů - Regole - je celkem 54, a nejde pouze o taneční kroky a variace, najdeme tu i návod, jak snímat čapku, jak zacházet s pláštěm a mečem, nebo tehdejší kavalíři s meči a plášti bežně tančili. Za nimi následuje ještě doporučení - Avertimento pro dámy, jak si správně sedat a jak zacházet se sukní.

Ve druhém pojednání (Trattato secondo) části popisuje jednotlivé tance. Začíná se zdvořilostmi a oslavnou básní pro určitou dámu; většina tanců je uvedena věnováním, a vždycky dámě. Některé tance jsou doplněny i obrázkem, většina také zápisem hudby v loutnové tabulatuře. Pokud notace chybí, Caroso upozorňuje, na jakou hudbu se příslušný tanec tančí.

Caroso není autorem všech 81 tanců, které v této sbírce zapsal. Budiž mu ke cti, že vždycky uvádí autora, pokud ho zná, pokud ne, označí tanec jako balletto incerto, tedy tanec nejistý (původem).

Dalšími autory jsou:

Zbývá ještě uvést balletti incerti, jihž je celkem 10:
Amor felice, Bassa et alta, Bassa Pompilia, Cesarina, Contrapasso, Furioso, Il Conto dell'Orco, Pavaniglia, Villanella a Passo e mezo (u toho je ale uvedeno, že obsahuje nové variace, které vytvořil Caroso).

Na internetu:

kompletní kopie sbírky Il Ballarino
kopie sbírky Il Ballarino, ve které se nemusí tak pracně listovat, zato ale neobsahuje všechny stránky
přepis sbírky Il Ballarino
přehled tanců, některé i s hudbou a notovým zápisem

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie