Battistino

M. Battistino - trošku záhadná postava jednoho z reprezentantů a tvůrců tanečního stylu italského cinquecenta1).
Iniciála M. pravděpodobně není zkratkou jména, ale titulu messere - tedy pan Battistino.

Setkala jsem se s názorem, že Battistino byl tanečním mistrem a učitelem Fabritia Carosa; je to domněnka, která se těžko ověřuje, protože o Battistinovi se nedochovaly takřka žádné údaje. Caroso ho zmiňuje ve sbírce Il Ballarino jako autora některých balletti (celkem 12):

Je zajímavé, že Caroso se v popisech svých tanců často odvolává na tanec Barriera - nějaká taneční variace se má provádět tak, jako v ní.

1) Cinquecento - italský výraz označující 16. století.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři