Ballo, balletto

thumb|250px|right|Vyobrazení pochází z Negriho sbírky Nuove inventioni di Balli a představuje balletto Bizzarria d'Amore

Italský plurál balli, balletti.1) Balletto je zdrobnělina, tedy "taneček".

Ballo představoval novou formu tanečního stylu 15. století, kterou tehdy vytvořili italští taneční mistři. Balli byly určeny vznešeným amatérům, kteří je tančili pro své potěšení nebo předváděli na plesech a slavnostech. Byly to tedy tance určené pro podívanou. Nešlo ovšem o nějaké taneční představení, spíše o ukázku (nových) tanců pro pobavení sympatizujících znalců z řad vznešené společnosti. Počet tanečníků byl různý – od dvou až po dvanáct. Balletti byly vytvářeny na speciální hudební skladby, často se jednalo o oblíbené písně.

Pro balli byla typická rozmanitost temp a rytmů: v 15. století se jim říkalo misura. V balli se pak kombinovaly čtyři misury: bassa danza, quaternaria, saltarello a piva. Ty původně byly samostatnými tanci, ale v 15. století se vzájemně kombinovaly do složitějších tanců a samostatně se ve vznešeném prostředí netančily. Výjimkou byla bassa danza, která se tančila i samostatně; pak se jí ovšem neříkalo ballo. V lidovém prostředí dál tančil saltarello.

S balli a balletti se samozřejmě setkáváme i u tanečních mistrů 16. století a na přelomu 16. a 17. století; zanechali nám z té doby na více než sto konkrétních popisů.

I ve vrcholné renesanci zůstává balletto tancem, který vytváří taneční mistr pro vznešenou společnost a pro potěchu tanečníků, kteří se na plese chtějí ukázat, třebaže opět nešlo o tance primárně určené pro podívanou. I v této době se v balli objevují změny temp a rytmů; používají se ovšem jiné taneční kroky, prvky a figury v souladu s odpovídajícím tanečním stylem. Např. u Negriho a Carosa obsahují balli rozmanité variace ve stylu galliardy a canaria.

V 15. i v 16. století patřilo umění zatančit balletti tanečních mistrů ke vzdělání lidí z vyšších vrstev a ti mu věnovali dobrých několik hodin týdně, byl to náročný taneční styl a byl také hlavním předchůdcem baletu – nejen názvem, ale i obsahem a funkcí.

Výraz ballo (tanec) se ale používal také pro zcela obecné označení tance: Ballo tedesco pro německý tanec, Ballo anglese pro anglický, Ballo con le torcie znamená tanec s pochodněmi, Ballo dell fiore je tanec květinový. Může a nemusí přitom jít o konkrétní a jednoznačnou choreografii.

1) I v češtině zde budu používat italské tvary, v mužském rodě v souladu s italštinou, a nebudu je skloňovat.

Kategorie: Enc-Quattrocento | Enc-Cinquecento | Encyklopedie