Quaternaria

Též quadernaria. Je to jedna ze čtyř misur italských tanců 15. století (další jsou bassa danza, saltarello a piva).

Je velmi pravděpodobné, že jde o starší taneční formu, první zápisy o ní pocházejí ovšem až z 15. století, kdy se tento "obyčejnější" způsob tance používal pro zpestření složitějších choreografií - balletti.
Quaternaria bývala zvána i Saltarello tedesco, německé saltarello (viz almanda).

Tančí se ve 4/4 rytmu.

Objevuje se např. v balli Fiore de Virtu, Verçepe v provedení:
2 hladké kroky, 3 krok nadhoupnutý na pološpičku (na 4. dobu výdrž), druhá noha zůstává ve vzduchu, je lehce napjatá a špička směřuje k zemi - na rozdíl od almandy se ale nepřednožuje1)

Curt Sachs zmiňuje ještě další způsob provedení: periodu dvou jednoduchých kroků a jedné ripresetty - tou může být krok s následným rychlým úkrokem a přinožením.

1) Tohle je verze Evy Kröschlové.

Kategorie: Enc-Quattrocento | Encyklopedie