Saltarello

Bartolomeo Pinelli (1781-1835): Saltarello

Je to jedna ze čtyř misur italských tanců 15. století, ty další jsou bassa danza, quaternaria a piva.

Jde o starší taneční formu - se saltarellem se v Itálii setkáváme už ve 14. století, byl to oblíbený lidový tanec. Výraz je odvozen od slova saltare, což znamená skákat. Znamená jednak krokovou variaci a jednak tanec, v němž se tato kroková variace používá.

Co do provedení se saltarello do jisté míry podobá quaternarii1), liší se však od ní jednak poskokem a také lichým 6/4 (3/4) rytmem. Saltarello nám rovněž připomene rychlý dovětek almandy - nachtanz. V některých pramenech je dovětek almandy přímo nazván saltarello.

Saltarello skutečně bývalo tančeno i jako rychlý kontrastní dovětek pomalých vznešených kráčivých tanců - bassa danza nebo pavana.

V lidovém prostředí se v Itálii tanec saltarello udržel dlouho, i když je pravděpodobné, že se časem pozměnil.

Provedení saltarellového kroku:
3 kroky s poskokem a přednožením, přednožená noha je lehce pokrčená v koleni, špička je vytočená.

1) Jedna z krokových variací quaternarie jsou tři kroky s pozvednutou nohou na závěr, což zase připomíná almandový krok.

Kategorie: Enc-Quattrocento | Encyklopedie