Misura

Anonym - Itále 15. století

V choreografiích - balli - vytvořených tanečními mistry italského quattrocenta najdeme čtyři způsoby tance, charakteristické stylem zvaným misura, tzn. zvláštnosti co do provedení tanečních kroků, tempa a rytmického charakteru.
Tyto čtyři taneční způsoby se nazývají bassadanza, quaternaria, saltarello a piva.

Je pravděpodobné, že v dřívějších dobách tyto čtyři misury označovaly různé druhy samostatných tanců. V 15. století je ale italští mistři ve svých ballech začínají vzájemně kombinovat a také přizpůsobovat.
V jediném ballu se tak objevuje více misur, což znamená střídání rytmů a stylů - např. Fiore de Virtu, v němž se tančí kroky pivy v rytmu pivy, kroky quaternarie v rytmu quaternarie, prvky bassa danzy v rytmu bassa danzy, ale také saltarellový krok v rytmu bassa danzy, což znamená, že původně veselý skočný taneční krok musí být zatančen velice zvolna, důstojně a nízko. Saltarellový krok se jako zpestření objevuje i v ballu Venus, které se celé tančí v misuře bassa danza.

Jsem bassadanza, královna misury, a zasloužím si nosit korunu. (1)
Bassadanza je považována za nejvznešenější a nejtěžší misuru; je rovněž tou nejpomalejší. Tančila se v lichém, zpravidla 6/4 rytmu. Obsahovala více tanečních prvků - krok jednoduchý, dvojitý, poklonu, úkroky (podrobně jsou popsány pod heslem bassa danza)

Quaternaria samotná bývá Italy tančena jen zřídka, ale okrášlí balletti jako jejich součást. (2)
Quaternaria bývá zvána i Saltarello tedesco, německé saltarello. Tančí se v sudém 4/4 rytmu. V ballech se objevuje pouze její základní krok, který se velmi podobá základnímu kroku almandy.

Saltarello je nejveselejší ze všech tanců a Španělé je nazývají Alta Danza. (2)
Saltarello bývalo velice oblíbené, v lidovém prostředí se nadále tančilo i jako samostatný tanec. Má lichý 3/4 nebo 6/4 rytmus. V ballech se objevuje varianta jeho skočného kroku, a to buď v rychlém saltarellovém rytmu, nebo v pomalém rytmu bassa danzy. Skočný saltarellový krok je velmi podobný skočnému kroku rychlého almandového dovětku - nachtanz.

Nazývám se piva a jsem z misur nejobyčejnější, protože bývám tančena nižším lidem. (1)
Piva – to slovo znamená i dudy – je venkovského původu. Tančí se v sudém 2/4 nebo 4/4 rytmu. V ballech se objevuje její základní krok, který tanečníkům poskytuje možnost urazit v prostoru slušnou vzdálenost.

Autory citátů jsou Domenico da Piacenza: De arte saltandi et choreas ducend – (1)
a Antonio Cornazano Libro dell´arte del danzare – (2)

Kategorie: Enc-Quattrocento | Encyklopedie